نکات روزانه حقوقی

متن قرارداد خرید و فروش خودرو

تنظیم متن قرارداد خرید، فروش خودرو

در ادامه راهنمای متن قرارداد خرید و فروش خودرو را قرار داده ایم و طرفین قرارداد می توانند با توجه به شرایط و توافقات خود، بندهایی را به این قرارداد اضافه یا از آن کم کنند. با زندگی سالم همراه باشید.

متن قرارداد خرید و فروش خودرو (اموال منقول)

ماده 1- طرفین قرارداد:

فروشنده/فروشندگان: خانم/آقای….. فرزند……..به شماره شناسنامه……کدملی………… به نشانی………
خریدار/خریداران: خانم/آقای….. فرزند……..به شماره شناسنامه……کدملی………… به نشانی………

ماده 2- موضوع و مشخصات مورد معامله:

عبارت است از انتقال …..دانگ یکدستگاه خودرو…….. از نوع…….مدل….. سیستم….رنگ….سیلندر….شماره راهنماییی ورانندگی …شماره شاسی…….. شماره موتور…….. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل …….در ان می باشد.

ماده 3- ثمن معامله:

بهای معامله …..ریال تعیین گردید.
همزمان با این توافق، مبلغ…ریال نقدا، طی چک شماره …. عهده بانک…. شعبه….. به فروشنده پرداخت گردید.باقیمانده مبلغ با حروف…… ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

شرایط معامله خرید و فروش خودرو

ماده 4- شرایط معامله:

 • 4-1 طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ …..به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ…..در دفتر اسناد رسمی شماره………حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را بنام خریدار یا هرکس که خریدار معرفی نماید، انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد به تنظیم سند از جانب فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتراسناد رسمی مربوطه، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می شود.
 • 4-2 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.
 • 4-3 مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رویت کامل فنی، بدنه،توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن اگاه می باشد.
 • 4-4 مسئولیت هرگونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، بموقع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.
 • 4-5 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده……..می باشد.
 • 4-6 کلیه خیارات از جمله خیارغبن به هر عنوان و بهر ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید.
 • 4-7 در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تاخیرمبلغ… ریال به عنوان خسارت تاخیراجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند.خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.
 • 4-8 در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده است پرداخت نموده و مبلغ …ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی یپرداخت نماید و ثمن دریافتی را مسترد نماید.
 • 4-9 در صورت عدم حضور هریک از طرفین برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ……ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید.خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع نیست.
 • 4-10 در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن توسط خریدار ، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید.
 • 4-11 پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را بنام خریدار انتقال دهد.

اگر معامله خودرو بصورت اقساطی باشد

5-1 – چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

5-2 – پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

منبع : مجله اینترنتی دلگرم

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا