فرهنگ و هنر

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر همه ظرفیت و توان خود را برای پیروزی آقای روحانی بکاربردند. به نظر می‌رسد این جریان سیاسی با پیروزی آقای روحانی به دنبال مطالبات جدیدی از دولت است. جریان اصلاحات در دولت نخست دکتر روحانی تمام امکانات و پتانسیل‌های خود را در جهت حمایت از آقای روحانی بکاربرد تا ایشان بتواند برنامه‌های خود را اجرایی کند. بدون تردید در دولت آینده نیز این روند تداوم خواهدداشت تا دولت بتواند به وعده‌هایی داده شده جامع عمل بپوشاند. البته باید در نظر داشت که برنامه‌های جریان اصلاحات برای اداره کشور با برنامه‌های مدیریتی آقای روحانی قرابت و نزدیکی بسیار زیادی دارد. از سوی دیگر به دلیل این که حرکت در چارچوب منافع و مصالح ملی هدف اصلی این جریان بود؛ درنتیجه آنها حامی و همراه دولت بوده وهستند. برای بررسی مطالبات اصلاح طلبان از آقای روحانی «نسل فردا» با شهربانوامانی متخب پنجمین دوره شورای شهر تهران گفت و گو کرده که در ادامه می‌خوانید:

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

×مهم‌تریم مطالبات جریان اصلاحات از آقای روحانی در چهاسال آینده چیست؟

اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 تمام قد از آقای روحانی حمایت کردند؛ زیرا اولویت اول برای آنها حفظ منافع ملی و توسعه و پیشرفت کشوربود و هست. بنابراین اصلاح طلبان در چهارسال دوم بدون هیچ چشم داشتی تلاش خود را در راستای موفقیت دولت معطوف خواهندکرد. این جناح در خیلی از موارد اگر خلأ و مشکلی در پاسخ گویی مقامات اجرایی کشور وجودداشت، سعی کردند از نظر افکار عمومی، مردم را متقاعد کنند بطوریکه در انتخابات 96 دقیقاً مشاهده شد اصلاح طلبان چگونه در حمایت از آقای روحانی و ادامه راه دولت تدبیر وتدبیر از هیچ تلاشی فروگذاری نکردند و تمام تلاش و همت خود را بکاربستند تا آقای روحانی بتواند مسیری را که آواربرداری و ریل گذاری کرده، ادامه بدهد. بنابراین هدف اصلی و نهایی این جریان سیاسی این است که امور کشور با تدبیر و امید و همچنین برمدارعقلانیت و خردوزی و خردجمعی اداره شود. طبیعتاً مطالبات آنها درحوزه های مختلف از جمله در حکمرانی خوب، بزرگ کردن طبقه متوسط و جامعه مدنی، حمایت از بخش خصوصی، مشارکت مردم در امور و کوچک کردن دولت خواهدبود. وقتی اصلاح طلبان در قدرت بودند نشان دادند که حرکت دولت باید تنها برمدار قانون، برنامه و عقلانیت باشد. در نتیجه می‌توان گفت که دغدغه اصلاح طلبان بر مبنای مصالح و منافع ملی است و این دغدغه کاملاً روشن و شفاف است.

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

×درکارزارانتخابات سبد اصلی رأی آقای روحانی و حامیانش به سمت اصلاح طلبان بود. بهتر نیست که او ازتوان بخش مهمی از جریان حامی خود در کابینه استفاده کند؟

آقای روحانی یک رئیس جمهور با تجربه و هوشمند است؛ ایشان عملکرد دولت را در این مدت چهارسال مورد ارزیابی قرارداد و همچنین مشکلاتی را که در بدنه دولت بود، بررسی کرد. بطوریکه رسماً اعلام کرد افرادی در دولت بودند؛ اما با دولت نبودند و منافع ملی را در چارچوب عقلانیت پیش نبردند؛ رئیس دولت محترمانه به این موضوع اشاره کرد. دکترروحانی دید که چگونه اصلاح طلبان توانستند حامیان خود و همچنین افکارعمومی را متقاعدکنند. در سفرهای خود به استان‌های مختلف مستقیماً با مطالبات و انتظارات برزمین مانده مردم آشنا شد. بنابراین آقای روحانی با توجه به این روند و فرآیند، زمانی که می‌خواهد کابینه دولت دوازدهم را انتخاب کند؛ طبیعتاً به سراغ افرادی خواهدرفت که محکم و جدی ازتفکر خردمندانه و تفکراصلاح امورو اصلاح طلبی و اعتدالگرایی برخوردارباشند؛ دراین راستا مانع مجلس هم پیش روی کابینه معرفی شده نخواهدبود و اکثریت نمایندگان به آقای روحانی و کابینه کمک خواهندکرد. اگرامروز مخالفان دولت فرصت پیدا می‌کنند که با فضا سازی و ایجاد محدودیت و بستن دست رئیس جمهور برای انتخاب یک کابینه توانمند و قوی نسبت به دولت یازدهم عمل کنند قطعاً آقای روحانی با پشتوانه رأی مردم و حمایت مقام معظم رهبری کابینه بسیار قوی را به مجلس معرفی خواهدکرد. به نظربنده مجلس از اختیارات خود استفاده خواهدکرد و به کابینه دولت دوازدهم رأی اعتماد خواهدداد. در ضمن دکترروحانی دومشخصه را هم درعهد و پیمان تبلیغاتی با مردم منعقدکرد و هم انتظار جامعه از ایشان است که در کابینه دولت دوازدهم دو ویژگی مهم و متفاوت نمایان‌تر شود و به عنوان سرلیست کابینه به مجلس معرفی شود و آن حضور جوانان و زنان درکابینه است و این مساله از زمان شروع معرفی کابینه مورد ارزیابی مردم قرارمی گیرد.

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

×برخی افرادبشدت مخالف چنین حضوری هستند.

بله بخش مهمی از دولتمردان حضور زنان و جوانان را در کابینه باور ندارند. بنده متوجه شدم که برخی نمی‌خواهند زنان حتی در حد معاون وزیر هم انتخاب شوند. به رغم ا

ین که ما در بخش بهداشت و درمان، بانوان باتجربه، توانمند، مدیر و مدبری داریم که دانش کافی دارند اما اعتقادی به استفاده از آنان وجود ندارد. دوقشر زنان و جوانان موتور محرکه ستادهای آقای روحانی بودند که رئیس جمهور باید این موضوع را درکابینه خود لحاظ کند. آقای روحانی باید در شرایط یکسان بین مردان و زنان اولویت را برای زنان قائل شود.

×درموضوع چینش کابینه دولت آینده، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان رایزنی با آقای روحانی داشته یا آنکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با آقای روحانی صحبت کرده‌اند؟

بنده باتوجه به شناختی که از این سرمایه به وجودآمده از سال 92 داشته‌ام؛ می دانم که همواره آنان سعی کرده‌اند به صورت دموکراتیک عمل کنند. دردرجه اول شورای عالی سیاستگذاری و احزاب حامی آن دلیل اصلی رأی آوری بالای آقای روحانی برای تشکیل دولت دوازدهم بود؛ درواقع آنها بدون هیچ پیش شرطی حامی و همراه دولت بودند اما آقای روحانی همانطورکه به مطالبات بدنه جامعه توجه دارد طبیعتاً از مشورت جریان حامی خود برخوردار خواهدبود.

×یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی آقای روحانی انتخاب اعضای کابینه آینده است. به نظر شما چنددرصد کابینه نیاز به تغییر دارد یا ضررت چنین تغییر احساس می‌شود؟

درکارزار انتخابات 96 آقای روحانی وعده‌هایی به مردم داد که باید در راستای آن وعده‌ها عمل شود. به نظر بنده بیش از 50 درصد کابینه باید تغییر کند و این تغییر تنها شامل وزرا نمی‌شود بلکه معاونین وزرا و سازمان‌های مستقل که تحت نظر دولت هستند را نیز در بر می‌گیرد. لزوم این تغییرات در استان‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز احساس می‌شود. بنابراین این تغییرات به چابک و همسوسازی بیشتر دولت کمک می‌کند. به نظر بنده آقای روحانی باید کابینه‌ای را معرفی کند که بتواند با حرکت در چارچوب قانون اساسی وعده‌های محقق نشده از سال 92 تا 96 و همچنین برنامه ایی که تا 1400 با مردم عهد و پیمان بست و رأی 24 میلیونی گرفت را به سرانجام رساند؛ حتماً این موضوع باید مدنظر شخص دولت و مشاورین او برای بستن لیست کابینه قرارگیرد. بدون تردید دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی داشت که مورد اقبال مردمی قرارگرفته است؛ بنابراین افرادی که زحمات بسیاری متحمل شده‌اند می‌توانند به عنوان مشاورین وفادار و مصلح برای کمک به موفقیت آقای روحانی و کابینه او در کنار دولت دوازدهم قراربگیرند.

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

×دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده بازکردن فضای سیاسی کشور را مطرح کرد. به نظر شما آیا آقای روحانی در دولت دوم خود به این مساله توجه خواهدکرد؟

به نظربنده آقای روحانی ازسال 92 تا کنون خود را به عنوان نماینده جمعیت هشتادمیلیون نفری ایران در جهان معرفی کرد و باتوجه به تدبیر و تعاملی که همواره یکی از خصیصه‌های ایشان بوده است ایشان می‌تواند به پشتوانه رأی مردم، تجربه دولت یازدهم و اعتمادسازی که با مقام معظم رهبری و حاکمیت داشت از عهده وظایف قانونی خود به عنوان مقام اول اجرایی کشور برآید و قویتر از دولت اول موفقیت کسب کند. در شرایط کنونی باید ارزش اعتماد شکل گرفته بین مردم و رئیس جمهوردانسته شود زیرا سرمایه بی پایان کشور و نظام جمهوری اسلامی حضور مردم در صحنه است و آقای روحانی این توان را دارد که با پاسخگویی و اعتمادسازی که داشته و دارد مردم را برای حل مشکلات بسیار بزرگ با دولت همراه کند.

× امروز شاهد دستگاه‌ها و نهادهای بسیار زیاد و متفاوت فرهنگی هستیم که موازی یکدیگرند. این نهادها بودجه بالایی دریافت می‌کنند اما خروجی ناچیزی دارند. به نظر شما چه عوامل موجب شده که همچنان با مشکلات فرهنگی مواجه باشیم؟

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

در پاسخگویی نهادها و بخش‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مجلس نقش مهمی ایفامی کند. مجلس دهم می‌تواند با تطبیق بودجه و نظارت دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، این نهادها را موظف به پاسخگویی کند؛ همچنین نمایندگان خانه ملت در بخش‌های مختلف به نهادهای دریافت کننده بودجه فرهنگی کمک کنند. درواقع شایسته ایران نیست که با داشتن فرهنگ بسیارغنی اسلامی و ایرانی و با بودجه‌های بسیار زیادی که هزینه می‌شود به اهداف خود دست پیدا نکند. این امیدواری وجوددارد که برآیند مصرف بودجه عمومی درکشور درحوزه فرهنگ به خوبی مدیریت شود. همچنین باتوجه به برگزاری یک انتخابات باشکوه در 29 اردیبهشت وهمدلی وهمگرایی که در بین مردم ایران پدیدآمد و بیش از 41 میلیون نفر پای صندوق‌های حاضرشدند این حضور حامل این پیام بسیارمهم بود که تمامی افراد باید در برابر قانون پاسخ گو باشند. همانطور که مردم برای سربلندی ایران در انتخابات شرکت کردند طبیعتاً برای ساختن کشورمان در صحنه می‌مانند. بنابراین باید بستر آن فراهم شود و تمهیدات لازم اندیشیده شود و این وظیفه تمامی نهادها و ارگان‌های اجرایی و نظارتی کشور است به عبارت دیگر تمامی قوااست. حضور مردم در تمامی عرصه‌ها همانند انتخابات می‌توانند مشکل

گشای بسیاری از مسائل پیش روی دولت و نظام باشد. هیچ دولتی‌ها نمی‌تواند به تنهایی و بدون هماهنگی با سایر نهادها و ارگان در بخش و حوزهٔ اجرایی کشور موفق باشد بالاخص حوزه فرهنگی. در نتیجه باید بسترسازی لازم در این رابطه صورت گیرد و اجازه داده شود تا افراد دلسوز و فرهیخته بتوانند در یک بستر آرام و اطمینان بخش به کشور خدمت بکنند. همانطور که حال محیط زیست کشور خوب نیست حال فرهنگ کشور و شاخص‌های آن هم خوب نیست. ما ایرانیان نیاز داریم که به یکدیگر احترام بگذاریم و اعتمادکنیم. در شرایط کنونی این اعتمادسازی بسیار سخت است اما باید بستر آن فراهم شود تا دروغ و تزویر از فرهنگ کشورمان رخت بربندد، این وظیفه تک تک افراد جامعه بالاخص دولت و مجلس است. باتوجه به این که آقای رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد، این وظیفه مهم دولت و حاکمیت است که زمینه اجرایی شدن آن را بسترسازی و تبیین کنند تا آحاد شهروندان با حقوق و وظایف خود آشناشوند و شهروندان مسئول و مطالبه گر خانه نشین نشوند.

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

حال فرهنگ کشور خوب نیست / متتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران

نویسنده : لیلا کاظمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا