چگونه بفهمیم پرده گوشمان پاره شده است؟

0
116
پارگی پرده گوش

چگونه بفهمیم پرده گوشمان پاره شده است؟

براستی اگر پرده گوشمان پاره شود از کجا متوجه شویم؟ چگونه میتوان از پاره شدن پرده گوش جلوگیری کرد؟ نشانه های پاره شدن پرده گوش چیست؟ در زیر به بررسی این موضوع میپردازیم.
اگر پرده گوش فردی پاره شود احتمالا فرد به درد زیاد دچار میشود و تیزی را زمانی که گوشش پاره میشود حس میکند که میتواند گوش به طور مداوم درد بگیرد و فرد به کری نسبی دچار شود.

پارگی پرده گوش:

به این راحتیها پرده گوش پاره نمیگردد اما اگر شی نوک تیزی را در گوش فرو ببریم و این شی به انتهای مجرای گوش برسد اگر به طرفی از سر ضربه محکمی وارد شود یا سر تحت موج شدیدی از ضربه یا انفجار قرار بگیرد پرده آسیب دیده و پاره میشود.
فردی که پرده گوشش پاره میشود احتمالا درد زیادی را میکشد. اگر گوش به دلیل ضربات محکم و جراحت به سر پاره شود ممکن است از مجرای گوش خون رقیقی خارج شود که حالت آبکی دارد. در خیلی از تصادفات جاده ای سنگین پرده گوش احتمال دارد پاره شود.  همچنین در چنین تصادفهایی در اطراف مغز مقداری خون با مایع مغزی – نخاعی نشت میکند و گاهی شکستگی جمجمه را به دنبال دارد.

چه باید کرد؟

اگر خونریزی غیر عادی باشد باید سریع جلوی خونریزی را با اعمال فشار بگیرید. اگر گوش خونریزی کند هرگز درون مجرای گوش را با دستمال یا پنبه نبندید زیرا اگر به دلیل نشت مایع مغزی – نخاعی خونریزی داشته باشد و این مایع از گوش خارج نشود و در گوش بماند جال مصدوم بدتر میشود.

قبل از اینکه اورژانس برسد مصدوم را نیمه نشسته قرار دهید و سرش را به سمت گوش آسیب دیده بچرخانید و خم کنید به شکلی که گوش پایین قرار داشته باشد و خون تخلیه شود.

تنها میتوان در قسمتی که خون میریزد را یک پارچه تمیز بگذارید ولی فشار ندهید تا مایع خارج شده از گوش روی آن بریزد. بعد از گذشت مدت کوتاهی خونریزی بند می آید.

چگونه بفهمیم پرده گوشمان پاره شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here