روسری سرت کن در کنسرت عکس بگیر

0
41
روسری سرت کن با گروه چارتار عکس بگیر

روسری سرت کن در کنسرت عکس بگیر

گروه موسیقی چارتار هنگامی که برای برگزاری کنسرت به خارج از ایران رفته بودند شرطی برای گرفتن عکس با علاقه مندان گذاشته بودند و آن هم این بود که تنها با افرادی عکس گرفته میشود که حجاب داشته باشند.

مطرح کردن پیش شرط برای گرفتن عکس یادگاری با این گروه پدیده عجیبی بود که تا به حال کسی با آن روبرو نشده بود. تعدادی از شرکت کنندگان در کنسرت که میخواستند عکس یادگاری با این گروه موسیقی بگیرند روسری بر سر کرده بودند و بعد از گرفتن عکس روسری خود را باز کرده بودند. این اتفاق تا به حال سابقه نداشته است و در نوع خود اتفاقی جالب است.

پخش کردن روسری در کنسرت گروه چارتار:

یکی از دخترانی که با خواننده چارتار یعنی آرمان گرشاسبی عکس گرفته بود از شهر کلگری کانادا آمده بود و این عکس را در صفحه اینستاگرام خود گذاشته بود و در پاسخ به کامنتها در رابطه با حجابی که بر سر دارد گفت دلیل گرفتن عکس با روسری این بود که این گروه در ایران با مشکل روبرو نشوند. روسری ها را خود گروه چارتار به حاضرین میدادند.
گروه چارتار در حساب‌های کاربری‌اش این موضوع را تایید کرده و گفته حجاب و نوع پوشش حاضرین به ما مربوط نیست، اما به علت تعهد ما و محدودیتهای قانونی که برای اجرا در خارج از ایران داریم این موضوع را مطرح کردیم. ما نمیخواستیم در نوع پوشش کسی دخالت کنیم و کسانی که با پوشش روسری با ما عکس گرفته اند انتخاب خودشان است .

روسری سرت کن در کنسرت عکس بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here