ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

0
191
ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

ارایش یکی از زینت های بشر امروزی است که می تواند با آن برای خود جایگاه ویژه ای در میان جامعه دست و پا کند اما موضوع از انجایی جهت می گیرد که تعداد افراد ارایش کننده فارق از در نظر گرفتن جنسیت و اقلیم و فرهنگ بیشتر از بی الایش ها است و این موضوع تا اندازه ای خطر ناک است . در علم زیبایی شناسی ارایش یک عمر نسبی به حساب می اید . چراکه ارایش برای مردان نسبت انان را با جنسیت خود تخمین می زند و برای زنان یک ویژگی منحصر به اجتماع محسوب می شود .

ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

ارایش در اقسا نقاط جهان متفاوت است همانطور که می دانیم کشور ما در زمینه ارایش و زیبایی جایگاه بالایی دارد و می توان گفت کمبود های عاطفی اجتماعی و فرهنگی خود را در این زمینه جست و جو کرده است اما باید در نظر گرفت که هیچ پوسته ظاهری نمی تواند کتمان کننده باطن شخصی انسان باشد . از همین رو ارایش در میان زنان و مردان ایرانی را یک امر عادی و غیر ضروری می پنداریم چراکه همانطور که فرهنگ و مذهب کشورمان امیخته با خصوصیاتی با سبقه فرهنگی خاص است انسان های این جامعه هم نیز به همان نسبتفرهنگی تر از ما بقی دنیا فکر می کنند اما جهات تفکر انان بیش از انکه به زندگی سوق پیدا کند به سمت ظاهر و اقتصاد و چرخه و چگونکی ان نشانه می رود .

در حال حاضر می توان گفت زیبایی شناسی در کشور ما تنها به بزک کردن بیش از حد نیاز دارد تا به فرم و ساختار گرایی از این رو نمی توان ارایش را در زنان و مردان ایرانی یک عمر عادی تلقی کرد چون عقده فروخرده جامعه را در لایه هایی از کرم و ماتیک پنهان می کنند .

ارایش غلیظ / زیبایی شناسی ارایش در علوم تفسیری

نویسنده : علی رفیعی وردنجانی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here