پاسخ اینستاگرامی صحت به اعتراضات درمورد «شمعدونی»

0
16

کارگردان مجموعه تلویزیون “شمعدونی” در واکنش به اعتراضات و انتقادات علیه این سریال در صفحه اینستاگرامش مطلبی را منتشر کرد.

سروش صحت در مورد انتقادات به سریالش نوشت: سریال “شمعدونی” یواش یواش به روزهای آخر پخش نزدیک می شود. از همه شما که در این مدت لطف کردید و نظر دادید صمیمانه ممنونم.
پاسخ اینستاگرامی سروش صحت به اعتراضات درمورد شمعدونی

نقد و نظرهای مثبت شما باعث خوشحالی و دلگرمی بود و نقد و نظرهای منفی شما باعث فکر و تامل. از شما که با تشویق هاتون به ما انرژی دادید ممنونم و از شما که با انتقادهاتون باعث شدید به کاری که کردیم فکر کنیم هم ممنونم. و از عده ای که آنقدر از این سریال بدشان آمده بود که تنها راه را فحش دادن می دانستند هم ممنونم. امیدوارم به تمامی این آرا و نظرات فکر کنم و اگر دوباره کاری ساختم از همه این نظرها کمک بگیرم. ساختن مجموعه ای که بتواند نظر موافق همه را جلب کند سخت و حتی غیرممکن است ولی امیدوارم در کارهای بعدی کسانی که این کار را دوست داشتند باز هم لذت ببرند و کسانی که این کار را دوست نداشتند کمتر باشند. باز هم از همه شما ممنونم و خدا نگهدارتان…
گر بماندیم باز بردوزیم
جامه ای کز فراق چاک شده
گر برفتیم عذر ما بپذیر
ای بسا آرزو که خاک شده

مشرق

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here