ویژگی های یک مرد قابل اعتماد چیست؟

0
85
به چه مردی میتوان اعتماد کرد؟

ویژگی های یک مرد قابل اعتماد چیست؟

چگونه میتوان فهمید که آیا مردی آمادگی پذیرش مسئولیت دارد؟

از جمله عواملی که باعث شده سن ازدواج در مردان افزایش یابد نداشتن حس مسئولیت آنهاست. ازدواج باعث میشود مرد زیر بار مسئولیتهایی مانند مدیریت روابط زناشویی ، مدیریت هزینه ها و اداره خانواده برود. مردها چگونه میتوانند زندگی خوبی داشته باشند؟ یک مرد باید چه ویژگی هایی داشته باشد که مسئولیت های زندگی مشترک را بپذیرد؟

مرد مسئولیت پذیر چه ویژگی هایی دارد؟

در گذشته مردها راحت ازدواج میکردند اما پسرهای امروزه از این مسئله فراریند. این مسئله به به ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مانند مسئولیت پذیری مربوط میشود .در زمانهای گذشته در خانواده ها پدرسالاری بود. بدین معنی که پدر مدیر خانواده و قدرت آن بود . تربیت فرزند در گذشته با سختگیری بیشتری همراه بوده است. امروزه دیگر برای تربیت فرزند سخت گیری نمیشود و والدین نوعی پیش مراقبتی دارند یعنی قبل از اینکه اتفاقی بیفتد جلوی پیشرفت مسئولیت پذیری فرزندشان را میگیرند. این رفتار پدر و مادر باعث میشود فرزند متناسب با سنش بزرگ نشود زیرا والدینش به او اجازه نمیدهند ناکامی ها را تجربه کند.

برای حل این مشکل باید در تربیت فرزند تجدید نظر کنیم . نه مثل گذشته خیلی سختگیر باشیم و نه مثل اکنون آسانگیر افراطی. در کنار عشق ورزیدن به فرزند باید برای فرزند قانون گذاشت و به آنها اجازه داد تا رشد کنند. اگر در مورد فرزند سخت گیری زیادی به خرج دهیم رشد آنها متوقف میشود.

نقش آموزش و پرورش در مسئولیت پذیری:

آموزش و پرورش باید به جای آموزش معلم مدارانه به دانش آموزمدارانه تغییر یابد بدین معنی که قسمتی از آموزش به خود دانش آموز واگذار شود. خانواده ها هم باید از فرزندشان کار بخواهند و نیز جواب بخواهند.

سربازی:

اگر یک مرد سربازیش را سر وقت گذرانده باشد یعنی مسئولیت مربوط به جنسیتش زا سر موقع انجام داده است. اگر مرد از رفتن به سربازی خودداری میکند و برای نرفتن به خدمت سربازی حرکات نمایشی انجام میدهد یعنی یک نمره منفی به مسئولیت پذیرش باید داده شود.

تلاش برای رسیدن به استقلال و شغل:

اگر مرد از نظر اقتصادی مستقل باشد مسئولیت پذیر است اما اگر از نظر مالی به خانواده اش وابسته باشد یک نکته منفی در پذیرش مسئولیت در او دیده میشود.

تثبیت وضعیت شغلی:

از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن یک نکته منفی برای مسئولیت پذیری است. اگر مردی شغلش را بارها عوض کرده و بازهم وضعیت ثابتی ندارد و کارش امیدوار کننده نیست مسئولیت پذیر نیست.

تعهدهای فرد به خانواده و خودش:

باید حس مسئولیت پذیری فرد را نسبت به پدر و مادرش دید. باید دید چقدر نیازهای والدینش را رفع میکند؟ باید دید برای پدر و مادرش فرزند خوبی هست؟

مسئولیت های مرد بعد از ازدواج:

مهریه

بعد از جاری شدن صیغه عقد بین مرد وزن، مرد باید مواردی مانند مالی ، پرداخت نفقه و مهریه و اجرت المثل و نیز حضانت فرزند را بپذیرد.  مورد مهمی که در ازدواج وجود دارد مهریه است که باید طبق توانایی فرد تعیین شود. طبق قانون  تنها 110 سکه از طرف شورای نگهبان تایید شده است یعنی در صورت پرداخت نکردن مهریه زن میتواند مرد را به زندان بیندازد . اگر مرد 110 سکه را به همسرش پرداخت کند زن نمیتواند او را زندان کند. در صورتی که زن مالی را از همسرش به دادگاه معرفی کند و مهریه زن از 110 سکه بیشتر باشد میتواند با ثابت کردن ادعای داشتن مال دیگر باقی مهریه اش را بگیرد.

نفقه فرزند و همسر به عهده مرد است .  نفقه شامل نیازهای عرف جامعه و متناسب برای زن است. مانند غذا ،هزینه های بهداشتی و درمانی ،داشتن ندیمه اگر زن به داشتن آن عادت داشته باشد،خانه، لباس، منزل و اسباب

نفقه:

مرد باید موارد بالا را قبول کند. اگر مرد نفقه نپردازد زن میتواند پیگیر این مسئله شود.اگر زنی 15 سال با مردی زندگی کرده باشد و 5 سال نفقه نگرفته باشد میتواند با شکایت نفقه سالهای قبلی را هم بگیرد. این مقدار با در نظر گرفتن تورم به زن پرداخت میشود. اگر نفقه پرداخت نشود مرد باید زندان برود.

اگر مردی با داشتن حقوق نفقه فرزند و همسرش را ندهد به 6 تا 2 سال حبس میکشد. نفقه فرزند به عهده پدر است . پدر باید به پسرش تا رسیدن به سن قانونی و به دخترش تا زمان تجرد نفقه بدهد .

مسکن

از وظایف دیگر مرد تامین مسکن مستقل است. شوهر باید برای همسرش منزل جداگانه فراهم کند و نمیتواند زنش را مجبور کند با پدر مادرش زندگی کند. اگر مرد قبل از زادواج بگوید خانه جداگانه تهیه میکند و این کار را انجام ندهد زن میتواند از او شکایت کند و حقش را دریافت کند.

اجرت المثل

ماده 366 قانون میگوید زن وظیفه ای برای کارهای منزل ندارد. البته اگر خودش مایل باشد میتواند کار خانه انجام دهد. اگر مردی به اجبار از زن بخواهد کار خانه انجام دهد زن میتواند شکایت کند  و از مرد اجرت المثل بگیرد.

حضانت فرزند

تا 7 سال حضانت فرزند با مادر میباشد. بعد از 7 سال وظیفه حضانت روی دوش مادر است.  اگر پدر شرایط جسمی ،مالی و روانی داشته باشد نفر اول برای حضانت فرزند پدر است. در چند سال اول فرزند که پیش مادر است باید پدر نفقه اش را بدهد.

ویژگی های یک مرد قابل اعتماد چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here