شهریه مدارس غیردولتی در تهران اعلام شد

0
15

 

شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد که بر این اساس کمترین میزان شهریه یک میلیون و ۹۹۲ هزار تومان و بیشترین میزان شهریه ۹ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان است.

شهریه مصوب مدارس غیردولتی شهر تهران اعلام شد:

– در دوره ابتدایی، کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران یک میلیون و 729 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 7 میلیون و 282 هزار تومان است.

– در دوره متوسطه اول، کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران یک میلیون 992 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 5 میلیون و 819 هزار تومان است.

– در دوره متوسطه دوم، کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران 2 میلیون و 834 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 7 میلیون و 830 هزار تومان است.

– در دوره دوم فنی،‌کمترین میزان شهریه 3 میلیون و 965 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 6 میلیون و 24 هزار تومان است.

– در دوره دوم حرفه‌ای، کمترین میزان شهریه 3 میلیون و 221 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 5 میلیون و 974 هزار تومان است.

– در دوره دوم کاردانش، کمترین میزان شهریه 2 میلیون و 428 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 6 میلیون و 122 هزار تومان است.

– در دوره پیش دانشگاهی حرفه‌ای، کمترین میزان شهریه 4 میلیون و 260 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 8 میلیون و 325 هزار تومان است.

– در دوره پیش دانشگاهی نظری،‌کمترین میزان شهریه 4 میلیون و 249 هزار تومان و بیشترین میزان شهریه 9 میلیون و 183 هزار تومان است.

 

منبع: تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here