بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

0
15
بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

یکی ازمسائلی که رشد صعودی داشته واین رشد اصلاً خوب نیست وفاجعه تلقی می‌شود. زندگی مشترک که باعشق آغازمی شود اما این عشق به نفرتی تلخ تبدیل شده و پایان غم انگیزی دارد. پایانی که زن ومرد هردو آسیب می‌بینند، برای اینکه با علت‌های گوناگون این موضوع آشناشویم باخانم دکترریحانه شجاعی، روان شناس ومشاورخانواده به گفت وگونشستیم که درزیرمی خوانید:

چراطلاق درجامعه زیادشده است؟

طلاق پدیده‌ای جهانی است که رشد صعودی دارد و جامعه ایران نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد با توجه به بافت فرهنگی – اجتماعی جامعه ما عوامل فردی، ارتباطی، اقتصادی، روانی و اجتماعی در بروز و ازدیاد پدیده طلاق قابل بررسی هستند که بطور خلاصه می‌توان آنرا در دو حیطه کلی بیان کرد 1-قلمرو انتخاب و شیوه همسر گزینی است که می‌تواند نقش عمده‌ای در میزان رضایت زناشویی و سازگاری آنها در آینده داشته باشد. اگر الگوی انتخاب همسر صرفاً یک الگوی صرفاً احساسی و عشق افلاطونی و یا ازدواج با انگیزه نامناسب و ازدواج اجباری باشد منجر به ادراک اشتباه از مفهوم ازدواج و نهایتاً انتخاب اشتباه می‌باشد مسلماً در این سبک انتخاب، شناخت افراد در ابعاد مختلف شخصیتی، رفتاری رخ نمی‌دهد و صرفاً تکیه کردن بر یکسری معیارهای کمی و شناخت‌های ظاهری باعث می‌گردد دختر و پسر متوجه عدم آمادگی و تناسب یکدیگر برای ازدواج نگردند. این افراد بعد از تشکیل زندگی متوجه می‌شوند سرمایه گذاری عاطفی در زندگی کم بوده و توانایی سازگاری مؤثر با محیط، تاب آوری وانعطاف پذیری لازم در برابر تعارضات زناشوئی را ندارند. در واقع در بعد اول چگونگی انتخاب و شکل‌گیری ازدواج می‌تواند مقدمه جدایی و طلاق باشد. مسئله دوم عدم توجه به بحث غنی سازی رابطه زناشویی بعد از ازدواج می‌باشد.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

رابطه زن و شوهر مهمترین رابطه انسانی است که بعد از ازدواج باید به تقویت و غنی سازی آن پرداخت تا به رضایت زناشوئی بیشتری منجر شود. غنی سازی یعنی تقویت فرآیندهای میان فردی که بین زوجها اتفاق می افتد و شامل رفتارهای تعاملی، مهارت‌های ارتباطی، سبک‌های حل مسئله و تعارض‌هایی که پیرامون مسائل محیطی و چرخه زندگی است، کوشش‌های مقابله‌ای، میزان عشق میان زوجها، کیفیت رابطه جنسی، اهداف مشترک، توافق در مسائل مذهبی و اعتقادی، سبک دلبستگی زوج‌ها، آداب خانوادگی، همکاری در مراقبت از نوزاد، صمیمیت، تعهد، شناخت، عاطفه، الگوهای رفتاری، حمایت اجتماعی، خشونت، استرس‌های زندگی، اسنادهای ناسازگار، و تغییر منفی رفتار همسر است. متاسفانه در حال حاضر زوجین در انتخاب و سپس ادامه مسیر زندگی سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت دارند و لذا پیامد آن افزایش میزان طلاق می‌باشد.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

علت اصلی دوام نداشتن زندگی مشترک چیست؟

عدم دوام زندگی مشترک یا به اصطلاح طلاق رویدادی پیچیده است که از جنبه‌های مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی به آن نگریسته می‌شود. بروز مشکلات در خانواده و رابطه زوجین متمرکز بر علت خطی نیست که بتوان بر روی یک علت خاص برای عدم دوام زندگی مشترک تمرکز کرد. در ابتدا تصمیم به طلاق شکل می‌گیرد که نتیجه فشار درونی شدید و دائمی است که حداقل به یکی از همسران وارد می‌شود و ممکن است منشأ این فشار عدم تأمین نیازهای عاطفی، اقتصادی یا اهداف پیرامون آن، شیوه‌های مقابله‌ای ضعیف، عدم آگاهی از حل تعارض در روابط بین درون فردی بین همسران و روابط بین فردی و مدیریت حوادث زندگی در مراحل مختلف چرخه زندگی خانواده و ضعف سواد عاطفی زوجین باشد که به وسیلهٔ آن قادر به اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره کردن، دریافت و انتقال عواطف خود، و تأثیر آن بر اندیشیه و رفتار خود و همسر نبوده و باعث تقویت انگیزه جدایی و تمایل به طلاق گردد.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

انتظارات وتوقعات دراین امر موثراست؟

هر انسانی برداشتها و تصوری از وجود خویشتن دارد که آن را می‌توان هویت شخصی یا خود نام نهاد. قسمتی از این خود شامل استانداردها، معیارها و باورها و انتظاراتی است که فرد برای خود پی ریزی می‌کند. نقش خود و تصویری که زوجین از خویشتن خود دارند منجر به شکل گیری یک سری انتظارات و توقعات در فرد می‌شود. این انتظارات، شکل گیری و حفظ روابط زوجی و رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما نکته حائز اهمیت این است که در جامعه امروز هویت افراد دستخوش تغییر شده و بالطبع انتظارات از زندگی زوجی نیز تغییر کرده. زندگی بسیاری از زوجین بر اساس یک مبادله متقابل و تکیه بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی پایه گذاری می‌شود. آن‌ها ارتباطات خود را منوط به یک سری هزینه‌ها و پاداش‌ها می‌کنند. عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می‌گردد و در نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین و طلاق می‌شود. بطور مثال، زمانی که هریک از زوجین هزینه‌های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی نمایند و فکر کند مطابق نیازها و انتظاراتی که در تصویر خویشتن خود داشته، پاسخ دریافت نکرده است، این شخص به رابطهٔ مذکور خاتمه خواهد داد. در این رابطه زوجینی که هنوز “من” تمایز نایافته داشته و مفهوم ما بودن در ازدواج برایشان معنا ندارد، در انتظارات و توقعات خود نیز انعطاف پذیری نداشته و لذا بجای اندیشیدن به ما بودن و حفظ رابطه زناشوئی، به من بودن و حفظ انتظارات غیر واقع بینانه خود می‌پردازند و زمینه جدایی و طلاق را فراهم می‌کنند.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

آیا عدم شناخت صحیح می‌تواند منجربه طلاق شود؟

بسیاری از مسائل و نابهنجاری‌های رفتاری چه در سطح فردی و چه در روابط زوجین ناشی عدم شناخت ابعاد مختلف شخصیتی فرد و ارزشها و هنجاریهای است که افراد به آن مقید هستند بحث شناخت در دو حیطه قابل بررسی است یکی شناخت زوجین از ویژگی‌های شناختی – رفتاری و عاطفی خود و طرف مقابل قبل از ازدواج و دوم شناخت و آگاهی زوجین از نقش‌های متفاوت و البته نه متعارض در زندگی مشترک وتفاوت های آن با زندگی مجردی. بهر حال ازدواج با همه محاسن چنانچه براساس شناخت کامل زوجین از یکدیگر و رعایت اصول و موازین مربوط انجام نگیرد منجر به بروز تعارضات و آسیب‌های در روابط زوجین می‌گردد.

چرازوجین نمی‌توانند بحث وجدل هایشان رامدیریت کنند؟

وجود تعارض در زندگی زوجین امری اجتناب ناپذیر است. اما وجود تعارض نیست که زندگی زوجین را دچار آشفتگی می‌کند بلکه مهمترین عواملی که موجب بروز ناسازگاری وبحث و جدل در زندگی زوجین می‌شود فقدان مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های مناسب و ضروری برای برقراری ارتباط سالم، صحیح و صمیمانه آنها است. فقدان درک یا درک نادرست زوجین در رابطهٔ خود و عدم همدلی صمیمانه، عملکرد آنها تحلیل کرده و و لذا نیازهای اساسی زوجین مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت برآورده نمی‌شود و بر مشکلات آنها افزوده می‌گردد. در این راستا آموزش حساسیت دلسوزانه وهمدلی و روش حل تعارض به زوجین می‌تواند رضایت روانشناختی و عاطفی موجود در رابطه زوجین را افزایش داده تا جدالهای خودد را مدیریت کنند و به رابطه صمیمی خود اعتبار یخشیده و آنرا ارتقا دهند.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

برای پیشگیری از طلاق چه توصیه‌ای می‌توانید داشته باشید.

متاسفانه بسیاری از جوانان در مرحله آشنایی ماسک بر چهره زده و ویژگی‌های خود را بسیار مطلوب نشان می‌دهند و تفکرات اشتباهی همچون” همسرم را تغییر می‌دهم” یا ” با خانواده‌اش که نمی‌خواهم زندگی کنم” در ذهن خود دارند و از یک الگوی هیجانی در انتخاب همسر استفاده می‌کنند. توصیه می‌کنم جوانان در انتخاب همسر از یک الگوی منطقی – احساسی بهره بگیرند و به مشاوره پیش از ازدواج اهمیت ویژه‌ای بدهند. مشاوره پیش ازدواج باعث می‌شود تا زن و مرد دانش و شناخت کافی در ارتباط با خود و همسر آینده‌شان کسب کنند و آگاهی آنها نسبت به اهمیت و اهداف ازدواج و عوامل مشکل آفرین ناشی از انتخاب نادرست افزایش یاید و نهایتاً بـا اطمینان و آرامش بیشتری در این مسیرگام نهند. همچنین به زوجینی که سالها زندگی مشترک داشتند و اکنون دچار تعارض گشته‌اند توصیه می‌کنم در ابتدای کار به طلاق نیندیشند طلاق اولین راه حل نیست آنان می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای به منظور غنی سازی و ارتقاء رابطه خود و حل مشکلات زندگی زناشوئی بهره ببرند.

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

بیداد طلاق / گفتگو با روانشناس و مشاور خانواده در باب طلاق و رشد ان

نویسنده : فاطمه براتی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here