قیمت مرغ چقدر است؟

0
43
قیمت مرغ افزایش یافت

در سال جاری در هفته های زیادی قیمت مرغ روند نزولی داشت و کاهش قیمت مرغ کاملا مشهود بود. از هفته قبل مرغ به اندازه 4/5درصد قیمتش افزایش یافته است.

در هفته ای که مصادف با 17 اردیبهشت بود بانک مرکزی قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی را اعلام کرد. 6 گروه غذایی قیمتشان کاهش پیدا کرد. قیمت دو گروه مواد غذایی افزایش یافت و قیمت 3 نوع از مواد غذایی هم ثابت ماند.

بانک مرکزی گزارش قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی در هفته منتهی به 17 اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش قیمت 6 گروه مواد غذایی کاهش یافت، قیمت سه گروه ثابت ماند و دو گروه هم افزایش قیمت داشتند.

مرغ بعد از هفته های زیادی که کاهش قیمت داشت 4.5 درصد قیمتش افزایش یافت. برنج هم یک صدم درصد افزایش قیمت داشت. چای،حبوبات و لبنیات تغییر قیمتی نسبت به هفته قبل از 17 اردیبهشت نداشتند.تخم‌مرغ،حبوبات،سبزی‌های تازه،تخم‌مرغ,میوه‌های تازه،شکر،گوشت قرمز، قند قیمتشان کاهش یافت.

قیمت مرغ چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here