خانواده کیارستمی مجبور به طرح شکایت شدند

0
38
عباس کیارستمی از مرگ تا شکایت

خانواده کیارستمی مجبور به طرح شکایت شدند

 فرزند عباس کیارستمی بهمن کیارستمی در مورد نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده عباس کیارستمی به خبرنگاران اعلام کرد: این طور که مشخص است به مرحله ایم رسیده ایم که نتیجه این جلسه به سازمان نظام پزشکی ارائه شده است. هدف از تشکیل جلسه این بود که قبل از اینکه رآیی صادر کنند نظر ما را هم جویا شوند .ما تا وقتی که از گزارش کامل و دقیق کمیسیون تخصصی پرونده سر در نیاوریم درباره صدور رای هیچ نظری نداریم. در واقع هیچ گزارشی که رسمی باشد سازمان نظام پزشکی منتشر نکرده است و این کمیسیون هیج چیز از نتیجه تحقیقات به ما نگفته است. ما چطور میتوانیم نظر بدهیم؟

وی ادامه داد: چون ما درباره این پرونده شکایتی نکردیم و شاکی خصوصی در رابطه با این پرونده وجود ندارد و سازمان نظام پزشکی خودش مدعی‌العموم است میخواهد به این پرونده رسیدگی شود. به علت اینکه ما شکایتی نکردیم گزارشی را به ما نمیدهند.
کیارستمی افزود ما برای اینکه از نتیجه کمیسیون آگاه شویم باید از پزشک پدرم و یا بیمارستان شکایت کنیم. دلمان نمیخواست کار به اینجا برسد. ما میخواستیم با دیدن این گزارش پرونده پدرم به سر انجامی برسد و انتطار داشتیم گزارش کاملی از این جلسه که در حضور نمایندگان وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان نظام پزشکی،پزشکان متخصص، نمایندگان پزشکی قانونی و نمایندگان مجلس تشکیل شد به دستمان برسد.

از بهمن کیارستمی پرسیدند که آیا میخواهید شکایت کنید؟ او گفت برحلاف میلمان باید این کار را بکنیم. ما انتظار داشتیم تا چهلم پدرم نتیجه بررسی و اعلام شود تا اگر گزارش نظام پزشکی قابل قبول بود شگایت نکنیم. اما به علت اینکه سوالات زیادی درباره این پرونده مطرح شده است نمیتوانیم حکم بدهیم. ما امیدواریم با انتشار گزارش جواب سوالاتمان را بگیریم.

بهمن در ادامه گفت یاد مقاله ای از رییس انجمن سکته مغزی ایران و نورولوژیست دکتر بابک زمانی افتادم که در هفته نامه سلامت چاپ شده بود. در این مقاله دکتر زمانی گفته بود دکترها سلسله مراتب ندارند یعنی رئیس و مرئوسی بین دکترها نیست. عناوین شغلی مختلف است مثل رئیس بیمارستان، رئیس بخش و ..اما این ریاستها علمی نیست و نمیتوانند از نزدیک کیفیت کار پزشکان را نظارت کنند.

شاید خیلی ها باورشان نشود اما در واقع برای کیفیت کار پزشکی هیچگونه نظارتی وجود ندارد. فقط با شکایت بیمار پرونده های پزشکی بررسی میشوند و اگر نتیجه ثابت شود که مشکل پزشک بود جریمه اش فقط تنبیه اقتصادی است.

 

خانواده کیارستمی مجبور به طرح شکایت شدند

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here