شبکه الکترونیک مهدهای کودک

0
60

شبکه الکترونیک مهدهای کودک

شبکه الکترونیک مهدهای کودک  ” www.emahd.ir ”  تنها شبکه اجتماعی پاک و بومی کشور درحوزه کودک می باشد که کلیه خدمات متنوع موجود درآن اختصاصا برای کارشناسان دفتر امورکودکان سازمان های بهزیستی –  مدیران و مربیان مهدهای کودک –  خانواده های دارای کودک زیر6 سال کشور در سال 1384 طراحی و طی 11 سال فعالیت مستمر، با حمایت سازمان های بهزیستی استان های علاقه مند کشور از جمله اصفهان، البرز، کرمان، تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و جنوبی ، قزوین، کردستان، لرستان، سمنان، مرکزی، گیلان، مازندران، به جامعیت کنونی رسیده است، درحال حاضرشبکه دارای  400.000 هزار عضو شامل کارشناس امور کودکان سازمان بهزیستی، مدیران و مربیان مهدهای کودک و خانواده های ( پدر و مادر ) دارای کودک زیر 6 سال کشور در 17 استان می باشد.

شبکه الکترونیک مهدهای کودک

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here