تفاوت وابستگی با عشق واقعی چیست؟

0
59
تفاوت عشق با وابستگی چیست؟

وابستگی خود خواهی است اما عشق از خودگذشتگی است.

اگر واقعا عاشق باشید همواره سعیتان را  برای خوشحال کردن معشوقتان میکنید. همیشه کارهایی را انجام میدهید که طرف مقابل واقعا درک میکند که او را دوست دارید. دو عاشق با هم رقابت نمیکنند. بر سر اینکه چه کسی ظرفها را بشوید بحث نمیکنند. سعی نمیکنند روی هم تسلط داشته باشند و هیچ گاه همدیگر را تهدید نمیکنند.

وقتی به کسی وابسته باشید همیشه خوشحالی خودتان برایتان مهم است. وابستگی تا جایی پیش میرود که تمام سعی خود را میکنید که از او دور نشوید و همواره او را کنترل کنید. اگر وابسته باشید برای رهایی از مشکل خودتان از او استفاده میکنید تا خلاتان را پر کنید. حس میکنید طرف مقابل شما اینجاست تا فقط شما را خوشحال نگه دارد. اگر این کار را نکند شما عصبانی میشوید.

وابستگی رابطه ها را موقتی میکند اما عشق رابطه ها را همیشگی و پایدار میکند.

با گذر زمان عشق باقی میماند. یعنی اگر رابطه تان بهم خورد چه رابطه موقتی باشد چه رابطه دائمی باشد اگر عاشق هم بوده باشید جایگاه طرف در قلبتان حفظ میشود و تا آخر برای یکدیگر آرزوی خوشحالی میکنید. اگر به طرف مقابلتان فقط وابسته باشید در صورت بهم خوردن رابطه تنها خشم در دلتان باقی میماند.حتی احتمال دارد فکر کنید طرف به شما خیانت کرده است.

وابستگی یک نوع حس کنترل در شما ایجاد میکند اما عشق باعث میشود به طرف مقابلتان آزادی بدهید.

عشق دو طرفه باعث میشود خودتان باشید. حتی نباید از نشان دادن ضعف خود بهراسید.سعی کنید اعتماد یکدیگر را جلب کنید تا هر دو رشد کنید.عشق با کنترل کنندگی فرق دارد. عشق فراتر از کنترل است. شما فقط باید طرف مقابل را تشویق کنید تا به آرزوهایش برسد. وابستگی باعث میشود فقط شما طرف مقابل را کنترل کنید و شما جلوی وقت گذراندن او با دوستانش را میگیرید . حتی امکان دارد او را مجبور کنید با شما بماند.

اگر واقعا عاشق یکدیگر باشید هر دو طرف رشد میکنید و طرف مقابل باعث رشد شما میشود. وابستگی جلوی رشد را میگیرد و عشق ورزیدن سالم را ازبین میبرد. وابستگی باعث میشود شما به کنترل میل داشته باشید و در حل مشکلات خود ناتوان شوید. در نتیجه رشدتان محدود میشود.

عشق آدم را از هوای نفس دور میکند اما وابستگی شما را درگیر آن میکند.
وقتی عاشق باشید خود محوری برایتان معنی ندارد. عشق هوای نفس را کم میکند و شما را رشد میدهد . عشق باعث میشود بیشتر مهربان باشید و کمتر خود خواه باشید. عشق به شما شجاعت میدهد تا درباره آسیبها ، ضعفها و دردل خود صحبت کنید.

روابط با وجود وابستگی تحت نفوذ نفس هستند. خیلی از افراد به شدت درگیر روابطی میشوند که برایشان راضی کننده نیست و در این روابط دچار مشکل میشوند. زیرا وابستگی شما منحصر به آن فرد میشود و بدون آن طرف نمیتوانید خوشحال باشید.

تفاوت  وابستگی با عشق واقعی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here