به هیچ عنوان دندان شیری و بند ناف کودک را دور نیندازید.

0
57
بند ناف کودک و دندان شیری او را نگه دارید.

نقش دندان شیری و بند ناف در آینده کودک چیست؟

اگر بند ناف فرزندتان را ندارید دندان شیری او را به هیچ وجه دور نیندازید. همین دندان شیری که به نظر بی ارزش است میتواند روزی جان کودک را نشان دهد. طبق تحقیقات پزشکان برای درمان بیماری های مزمن از سلولهای بنیادی دندان شیری کودک میتوانند استفاده کنند.

طبق بررسی های انجام شده برای درمان بیماری های مختلف که ممکن است کودک در آینده به آن مبتلا شود لازم است دندان شیری او باشد تا از پتانسیلی که در سلول های بنیادی دندان وجود دارد در درمان بیماری استفاده شود. از جمله سرطان خون و بیماری های قلبی.

پزشکان همچنین توانایی این را دارند که استخوان آرواره و  دندان جدید را رشد دهند. از طریق دندان شیری کودک میتوان ژن را تشخیص داد و به موارد زیادی پی برد.با بررسی دانشمندان روی دندان شیری و بند ناف آنها توانستند به روحیات کودکان در بزرگسالی پی ببرند .

در آینده نه چندان دور از طریق همین دندان شیری و بند ناف کودک دانشمندان به اطلاعات کاملتری درباره کودکان دست پیدا میکنند.

به هیچ عنوان دندان شیری و بند ناف کودک را دور نیندازید.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here