بررسی عملکرد سینما در عصر حاضر

0
40
فیلم های سینمایی

بررسی عملکرد سینما در عصر حاضر

هرگاه صحبت از سینمای ایران می شود، به یاد فتح الفتوح اصغر فرهادی، ناخدای بدون خورشید ناصر تقوایی ، سگ کشی بهرام بیضایی و … می افتیم ، اما هرگز به ریشه های هنری در کشورمان توجهی نمی‌کنیم و بدون داشتن کوچک ترین آگاهی از چگونگی پرورش استعداد ، آقایان را الگوی مصرف جامعه نمایشی ایران قرار می دهیم . بهتر است با خودمان رو راست باشیم و به‌دور از تعارفات ، سینمای اصفهان را در انزوا ببینیم.  سینمایی که در شهرمان از ریشه در حال نابودی است و با گسترش تعداد سالن‌ها و وعده دادن های این شکلی، مشکلی مرتفع نمی شود .

بررسی عملکرد سینمایی اصفهان

با روی کار آمدن سینما، چرخه رسانه شکل تازه ای در یک جامعه آرمانی به خود گرفت و با این نیت که هنر می تواند پیام رسان صلح و دوستی میان ملل باشد ، خود را در دل افراد جا داد. اما قصه از آنجایی شروع شد که مانند هر پروسه کاری دیگر،  رقابت از شعارهای عوام فریبانه پیشی گرفت و شاهد آن بودیم که هنر تبدیل به ابزار مبارزه ، تبلیغات معکوس ، فلسفه های پوچ و اعتقادات این شکلی شد. اینکه سینما در ایران در چه جایگاهی قرار دارد را هیچ فرد یا گروهی نمی توانند تعیین کنند؛ اما آنچه من به نظرم می رسد اصفهان کمترین سهم را با در نظر گرفتن پتانسیل های نمایشی کسب کرده است، ما گذشته آثار سینمایی اصفهان را شاهد بودیم و می‌توان به عنوان نمونه فیلم لوک خوش‌شانش ساخته مجید کاشی فروشان را مورد تجاوز قرار داد. اما چنین رویکردی دردی از سینمای این شهر دوا نمی کند . واقعیت آن است که هنرمندان شهرمان هیچ وظیفه ای در مقابل زادگاهشان حس نمی کنند و این بزرگ‌ترین دلیل افت فشار سینمای اصفهان است.  اجتماع و استقبال آن از یک اثر هنری بسیار اهمیت دارد، البته اگر آن اثر در حوزه فرهنگی هم حرفی برای گفتن داشته باشد، می تواند تاثیرات غیرمستقیم خود را بر مخاطب بگذارد . خوشبختانه یا متاسفانه از ابتدای سال جاری استقبال از سینماهای شهرمان بسیار امیدوار‌کننده است و به همان نسبت آثار به نمایش درآمده کمابیش از کیفیت رضایت بخشی برخوردار هستند . حوزه هنری در اصفهان به تشکلی برای افکار منفرد تبدیل شده که هر ازگاهی تصمیماتی گرفته می شود و نتیجه ای در پی ندارد . به هرحال باید بگویم که سینما در اصفهان هنوز در جایگاهی قرار نگرفته است که بخواهد عملکردی داشته باشد و لوک خوش شانس با بازگشت بد قواره‌اش جز بدشانسی برای این سینما هیچ دستاوردی نداشت .

سهم آموزشگاه ها در تربیت افراد مستعد

مسئله آموزش آکادمیک در اصفهان یک مسئله فرا‌اجتماعی است و بیشترین واکنش های ارگان‌های مربوطه به آموزشگاه های نمایشی برمی گردد . این که در تمرینات نمایشی دو جنس مخالف باید از هم دیگر جدا باشند، واقعا مسئله ای است که باید روی آن تامل نمود و … . این که چرا خطوط قرمز آموزشگاه‌های سینمایی در اصفهان با تهران متفاوت است، بماند؛ اینکه چرا در تهران همه جشنواره های بین المللی و تاثیرگذار برگزار می‌شود، بماند و همه تفاوت های این شکلی که نبود آنها می تواند اصفهان را در سینمای ایران سهیم کند. سینما تنها یک رسانه نیست؛ سینما مجموعه ای از اهداف یک جامعه است و بیانگر رشد فکری و طبقاتی است. به جای بحث‌های حاشیه ای در مورد فیلم های در حال اکران و نقد آنان کمی ریشه هایمان را تقویت کنیم که اگر در آینده فیلم هایی مانند 300 یا از آن بدتر بر ضد کشورمان ساخته شد، بتوانیم واکنش مناسبی نشان دهیم. سینما هم خط مقدم جبهه است و بزرگ‌ترین تفاوت آن، نبود صلاح و ابزار مناسب برای مقابله با هجوم دشمن است . فردا از آن ماست، وعده ای است که نسل فردا به آیندگان سینمای اصفهان می دهد .

بررسی عملکرد سینما در عصر حاضر

علی رفیعی وردنجانی – روزنامه نسل فردا

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here