1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب رتبه دهید)
Loading...

۲۱ روز شکنجه زن بی پناه

0
29
شکنجه های اعظم

اعظم زن بی پناه پس از ۲۱ روز شکنجه متوالی توسط همسرش هنوز نفس میکشد. اعظم و دخترانش به مدت ۲۱ روز غذا نخوردند . دختران او هانیه ۷ ساله و هدیه ۵ سال دارد. هرسه نفر مادر و دخترهایش زنده هستند اما از صدای زنگ خانه هیچ موقع خوشحال نمیشوند.

شوهر اعظم معتاد است و اعظم هر شب در کابوس این است که چگونه با چاقو شوهر معتادش توانسته او را بیازارد. شوهر معتاد اعظم در دهانش بزور آب میریخته به طوریکه اعظم قدرت نفس کشیدن نداشته است. اعظم شبهایی را  در یک صندوق فلزی با دربسته و بی اکسیژن سر میکرده بطوریکه پاهایش بشدت میسوخته به علت اینکه شوهرش زیر صندوق آتش روشن میکرده. تمام فکر اعظم در پی دخترش است که پدر در حال خفه کردنش بوده و نیز یاد شکسته شدن فک دخترش هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش می افتد. پدر هانیه در سال قبل به او اجازه رفتن به مدرسه را نداده است.

شکنجه های اعظم

21 روز شکنجهاعظم زیر شکنجه های همسرش

اعظم هنوز زنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

سه × پنج =