مصرف این قرص ها مغز را کوچک می کند

0
28

مصرف قرص های ضد بارداری علاوه بر نوسانات خلقی، افزایش وزن و تهوع می تواند مغز را کوچک کند.

مطالعه محققان آمریکایی نشان می دهد که مصرف قرص های ضد بارداری علاوه بر نوسانات خلقی، افزایش وزن و تهوع می تواند مغز را کوچک کند.

در این مطالعه محققان علوم عصبی دانشگاه کالیفرنیا متوجه شدند که دو منطقه در مغز انسان مسئول احساسات و تصمیم گیری هستند که در افرادی که قرص های ضدبارداری مصرف می کنند، نازک تر است.

محققان در این مطالعه 90 زن را مورد بررسی قرار دادند که از این تعداد 44 نفر قرص ضد بارداری مصرف می کردند و 46 نفر هیچ نوع داروی ضد بارداری مصرف نمی کردند.

اسکن های مغزی گرفته شده در این مطالعه نشان داد که کورتکس orbitofrontal که مسئول تصمیم گیری است و کورتکس posterior cigulate که احساسات را پردازش می کند در متوسط زنانی که قرص های ضد بارداری مصرف می کردند، کوچکتر بود.

محققان می گویند: کورتکس lateral orbitofrontal و کورتکس posterior cigulate در واکنش به هورمون های مصنوعی موجود در قرص های ضد بارداری کوچک می شوند.

بر اساس این مطالعه که در مجله Human Brain Mapping منتشر شده است، هورمون های مصنوعی موجود در این داروها هورمون طبیعی را مسدود و تغییراتی در شکل و عملکرد مغز ایجاد می کند.

ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here