حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

0
16
حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

درنظام های مردم سالار مردم باتوجه به برنامه‌هایی که کاندیداها ارائه می‌دهند و کارنامه‌ای که درگذشته داشته‌اند نهایتاً نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. بنابراین با مشخص شدن نتیجه نهایی طبیعی است که بازی انتخاباتی یا پروتکل انتخاباتی همه کاندیداها و نمایندگان آنها حکم می‌کند که سرانجام آنچه که رخ داد را باتوجه به این که حاصل این فرآیند و پروتکل یک برنده دارد و همه کسانی که در این رقابت شرکت کرده‌اند نمی‌توانند برنده نهایی باشند بپذیرند و این عقلانیتی است که در دموکراسی و مردم سالاری نهفته است و اخلاق انتخاباتی ایجاب می‌کند هر کاندیدایی که به انتخاب مردم انجامید هم او بعد از این که انتخاب شد به همه اعلام کند که رئیس جمهور تک تک افراداست و حتی کسانی که رأی نداده‌اند و کسانی که به او رأی نداده‌اند. درواقع او موظف است که به اداره امور برای همه ملت بپردازد، بدون هیچ نوع تفاوتی میان رأی دهنده‌ها و نهایتاً کسانی که در این انتخابات موفق نشدند کاندیدایشان رأی بیاورد. زیرا اخلاق مردم سالاری حکم می‌کند افرادی که کاندیداهای آن‌ها رأی نیاورد به فردی که رأی آورد تبریک بگوید و اعلام کنند خرسند هستیم از این که فرآیند انتخابات به گونه‌ای برگزار شد که نهایتاً فرد خاصی انتخاب شد و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی به همه طرفدران خود اعلام کنند که کار انتخابات به پایان رسید و رقابت‌ها، حساسیت‌ها و هیجانات و اختلاف برداشت‌ها و دیدگاه‌هایی که در برخی جاها با بغض و کینه همراه شد حال به اتمام رسید و باید همه به اصول و مبانی دموکراسی پایبند شویم.

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

درواقع از لوازم مردم سالاری این است که تا قبل از انتخابات همه تلاش کنند خود را ارائه دهند و حتی رقیب خود را نقد کنند و از شیوه‌های درست طرفدران خود را افزایش دهند اما بلافاصله بعد از اتمام انتخابات و تعیین تکلیف رأی همه موظف هستند آنچه که رخ داد را بپذیرند و همچنین اخلاق انتخابات و رشد یافتگی مردم سالاری ایجاب می‌کند که کسانی که رأی نیاورده‌اند به کسانی که رأی آوردند تبریک گویند و به مسیرطبیعی زندگی خود بازگردند و انتظارداشته باشند کسی که رئیس جمهور همه ملت شد با نگاه رئیس جمهور ملت برنامه‌های خود را پیش ببرد و به همه مردم یکسان بنگرد و تلاش کند که اقتصاد، فرهنگ، نظم عمومی و سیاست جامعه را سامان دهند. بنده معتقدم در این انتخابات همین اتفاق رخ خواهدداد و کسی که برنده انتخابات خواهدشد از رقبای خود دلجویی خواهدکرد و به هواردان خود خواهدگفت که من رئیس جمهور همه ملت هستم و از سوی دیگر کسانی که در این انتخابات رأی نیاوردند حتماً پیروز این انتخابات را همراهی خواهندکرد و به هوادران خود خواهند گفت امروز کار ما به پایان رسید و باید زندگی عادی و طبیعی بعد از انتخابات را طی کنیم.

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

البته باید در نظر داشت زمانی رئیس جمهورمی تواند برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش برد که تلاش کند به حداکثر انتظام و همبستگی ملی برسد این درحالی است که تخریب‌ها مهم‌ترین وجه آن این است که ایجاد فاصله‌های جدی بین ملت می‌کند که این ایجاد فاصله‌ها میان ملت زمینه ارتقا و ترقی کشور را از بین می‌برد و فضای بی اعتمادی بین احاد ملت را پدیدمی آورد که این بی اعتمادی مهم‌تر عامل به حاشیه رفتن و انزواگزینی و حتی افراط گرایی در کنش و منش افراد می‌شود و حاصل آن این است که جامعه به جای این که باز گردد به کردیدور این که زندگی کند زندگی از او سلب و تلخ می‌شود و به سمت التهاب و هیجاناتی که مقتضای یک فاصله محدود است، می‌رود و این التهابات و هیجانات در همه جاهای دنیا در دوره انتخابات پذیرفته شده است اما اگر این هیجانات بخواهد ادامه داشته باشد مثل این است که فردی که بخواهد ورزش کند این ورزش را 24 ساعت ادامه دهد طبیعتاً درچنین شرایطی او دچار فرسودگی و فرسایش جدی می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد همه نخبگان، روشنفکران و اصحاب رسانه و کسانی که نقش مهمی در آرامش جامعه دارند و جامعه به آنها اعتماد می‌کند باید این فضا را ایجاد کنند که جامعه به شرایط عادی خود باز گردد و به هرنوع کینه و تنازع جدی پایان داده شود زیرا ادامه پیدا کردن برخی بداخلاقی‌ها حاصلی جز آسیب به کل ملت ندارد. همه در کشتی نشسته‌ایم که اگر یک سوی این کشتی خوب رفتار نکند یا در آن تنازعی رخ دهد به همه آسیب وارد می‌شود. درنتیجه تقویت فضای همدلی و هماهنگی میان تک تک افراد امری لازم و ضروری است. البته رشد یافتگی جامه مردم سالار به این است که افراد نتیجه کار را می‌پذیرند و از آن فضای خاص که در آن دوره پدیدآمد به شرایط عادی عبور می‌کنند.

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

باید توجه داشت که ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و این ماه یک دوره خاصی برای رسیدن به معنویت است که این نخوردن، نیاآشامیدن، شب زنده داری‌ها و داشتن دقت بیشتر درگفتا رو رفتار تمرینی برای بعد از ماه مبارک رمضان است اما آن مکانیسم، ویژگی و نخوردن‌ها و ساعات خاص برای این دوره سی روزه است و بعد از آن به آن شکل برای عموم توصیه نشد طبیعی است که آن دوره پایانی دارد و مردم بعداز سی روز روزه داری یک روزی را به عنوان عید نام گذاری کرده‌اند و بعد ازاین عید مردم به یکدیگر تبریک و شادباش می گویند و به زندگی عادی خود باز می‌گردند. به نظر بنده انتخابات نیز همین گونه است و باید همه تمرین کنیم و اندکی حرارت‌ها و حساسیها و صفر و یک بودن‌ها را تبدیل به شرایط عادی کنیم زیرا این شرایط زمینه را برای نفوذ دشمنان کشورمان فراهم می‌کند. البته هرجامعه ای در معرض توطئه دشمنان خود قرار دارد وبه صورت منطقی هرکدام از کشورها د رراستای منافع و مصالح ملی خود حرکت می‌کنند و به شکل غیرمنطقی کشورها و دولت‌های هستند که می‌خواهند کشوردیگر آسیب ببیند. در این صورت هرچه عرصه انسجام ملی در جامعه‌مان ضعیف شود و بدن آسیب ببیند طبیعتاً فرصت برای نفوذ و توطئه دشمنان فراهم می‌شود و با این شرایط به استقبال آن‌ها می‌رویم و آنها از این خلل منافع خود را بدست می‌آوردند. کشورما که کشور انقلابی و با ارزش‌های ویژه و یک نوع نگاه‌های خاص مبنی بر یکسان طلبی برای تمامی جامعه بشری است در معرض حساسیت بیشتری قراردارد چراکه در مقابل ما کشورهایی هستند که می‌خواهند به تنهایی جهان را اداره کنند. بنابراین هرچقدر انسجام ملی ما آسیب ببیند و هرچقدر اختلاف درونی ما بیشترشود و درقرآن نیز صریحاً اشاره شد اختلاف و تنازع نکنید این بوی خوش شما از بین می‌رود. درنتیجه وجود این شرایط آسیب‌هایی به جامعه وارد می‌کند و هرچقدر بدن ضعیف شود آمادگی بیشتری برای هجوم عوامل بیرونی فراهم می‌شود که نهایتاً رشد و توسعه‌ای رخ نخواهدداد

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

حاصل تداوم بداخلاقی‌ها آسیب به ملت است / نظام مردم سالاری سوژه اصلی نامزدها

نویسنده : غلامرضا ظریفیان

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here