درباره ما

مجله زندگی سالم، یکی از دستاوردهای موفق موسسه مطبوعاتی نسل فردا است است. این مجله در سال ۱۳۸۹ به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهندس رضا محزونیه و سردبیری مرضیه ربیعی دوره، دوم فعالیت خود را آغاز کرد. زندگی سالم می کوشد که با انتشار مطالبی مفید از قبیل معرفی کتاب، گفتگو با هنرمندان موفق، سبک سالم زندگی، آشپزی، معرفی و نقد فیلم ومطالبی در زمینه موفقیت و روانشناسی به اعتلای فرهنگی بانوان و خانواده های ایرانی و ترویج سبک زندگی اسلامی کمک کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس رضا محزونیه

سردبیر : مرضیه ربیعی