1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب رتبه دهید)
Loading...

نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری

0
112
پلیس فتا

نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری

 امروزه فضای سایبر از مهم‎ترین تهدیدات و آسیب های اجتماعی جامعه است و پلیس فتا نقش ویژه ای در صیانت از هویت ملی و دینی و ارزش‌های اسلامی ، جلوگیری از انحطاط فرهنگی، تأمین امنیت فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی افراد جامعه دارد.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که وقوع جرم از قدیم‌الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته، در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرایم احتمالی پدیدار گشته است.

 پلیس یکی از نهادهای امنیتی است

پلیس به عنوان یکی از نهادهای امنیتی و انتظامی در جامعه از زمان تأسیس آن تا کنون با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به این امر اهتمام ورزیده است. فلسفه وجودی نهاد پلیس، با درنظر گرفتن قانون و حقوق مردم، برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است.
کلیه سیاست‌های اجرایی این نهاد بر پایه اصل معقول و قدیمی «پیشگیری بهتر از درمان است» استوار بوده؛ زیرا هزینه‌هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد، خیلی کمتر از هزینه‌های گزاف مواجهه با جرم است. حساس بودن وظیفه خطیر پلیس از آنجا ناشی می‌شود که می‌تواند از تهدیدات جدی که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، امنیت جامعه و… تأثیر می‌گذارد، جلوگیری کند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است و همین امر وظایف پلیس را تحت‌الشعاع قرار داده و خواستار ضرورت شناخت بیشتر فضای مجازی توسط پلیس است. با توجه به اینکه فضای مجازی در مقایسه با فضای واقعی از موقعیت جغرافیایی و فیزیکی مشخصی برخوردار نیست، سازمان پلیس باید با به دست آوردن آگاهی لازم از این فضا بتواند به‌طور صحیح و منطقی با آن مقابله کند.

سیاست‌های پیشگیرانه وضعی پلیس

در این خصوص باید بیان کرد که پلیس تازه تأسیس فتا برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حفظ هویت ملی ودینی وارزش‌های انسانی، حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع، بایدتمام راهکارهای لازم را به کار بندد. این تحقیق به دنبال بیان سیاست‌های پیشگیرانه وضعی پلیس در امر پیشگری از وقوع جرم است که در واقع نفی مجازات به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از جرم مدنظر نیست، بلکه استفاده از شیوه‌های غیرقهرآمیز را ذاتا و قبل از وقوع جرم توسط پلیس توصیه می‌کند.
از مهم‌ترین تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی که امروزه منجر به ناامنی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه از جمله کشور ایران شده است، وقوع جرایم در فضای سایبر است. وقوع جرایم سایبری منجر به تخریب هویت ملی و دینی و افزایش آسیب‌های فرهنگی و سیاسی هستند. در واقع، وقوع این جرایم را می‌توان ناشی از تأثیرات مدرنیته بر جوامع صنعتی دانست.

نقش محوری پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه

 در این میان نقش محوری پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه غیرقابل انکار است. وقوع این جرایم وظیفه خطیر این نهاد امنیتی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است.با علم به اینکه اولین و مهم‌ترین وظیفه پلیس پیش از مقابله با جرایم، پیشگیری از وقوع آن است، همچنین با افزایش قارچ گونه جرایم در فضای سایبری، این سازمان امنیتی را بر آن داشت در راستای پیشگیری از وقوع جرم ها، اقدام به تأسیس پلیسی تخصصی برای پیشگیری از وقوع این جرایم کند.

نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری

یلدا توکلی – روزنامه نسل فردا

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 14 =