1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب رتبه دهید)
Loading...

شبکه الکترونیک مهدهای کودک

0
53

شبکه الکترونیک مهدهای کودک

شبکه الکترونیک مهدهای کودک  ” www.emahd.ir ”  تنها شبکه اجتماعی پاک و بومی کشور درحوزه کودک می باشد که کلیه خدمات متنوع موجود درآن اختصاصا برای کارشناسان دفتر امورکودکان سازمان های بهزیستی –  مدیران و مربیان مهدهای کودک –  خانواده های دارای کودک زیر۶ سال کشور در سال ۱۳۸۴ طراحی و طی ۱۱ سال فعالیت مستمر، با حمایت سازمان های بهزیستی استان های علاقه مند کشور از جمله اصفهان، البرز، کرمان، تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و جنوبی ، قزوین، کردستان، لرستان، سمنان، مرکزی، گیلان، مازندران، به جامعیت کنونی رسیده است، درحال حاضرشبکه دارای  ۴۰۰٫۰۰۰ هزار عضو شامل کارشناس امور کودکان سازمان بهزیستی، مدیران و مربیان مهدهای کودک و خانواده های ( پدر و مادر ) دارای کودک زیر ۶ سال کشور در ۱۷ استان می باشد.

شبکه الکترونیک مهدهای کودک

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

چهارده + هجده =