1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب رتبه دهید)
Loading...

مردان از چه زنانی خسته میشوند؟

0
30
رفتارهایی که رابطه زناشویی را بهم میزند

برای داشتن زندگی ایده آل و رضایت جنسی در اتاق خواب جنسی خود مسائل زیر را رعایت کنید.

 

چه زنهایی در  زندگیشان شکست میخورند؟
زنهایی که بار رسیدن به اوج نقطه جنسی مرد را به خودش واگذار میکنند.
زنهایی که هیچ وقت شروع کننده نیستند.

زنهایی که به گونه ای رفتار میکنند که گویی از سکس و معاشقه خوششان نمی آید.

زنهایی که مثل جسد در رختخواب بی حرکت و بی عکس العمل میباشند.

زنهایی که نسبت به بدن مردها شناخت کافی ندارند.

زنهایی که در رخت خواب مثل پلیس رفتار میکنند

زنهایی که خودشان از ظاهر و قیافه خود خوششان نمی آید و مرتبا خودشان را پایین می آورند و تحقیر میکنند

زن هایی که در رختخواب زیاد حرف میزنند.

زنهایی که دوست ندارند معاشقه دریافت کنند.

زنهایی که زیاد مراقب بهداشت و زیبایی خود نیستند

زنهایی که بیش از اندازه به ظاهر و قیافه خودشان حساس اند.

زن هایی که به لحاظ جنسی خود انگیخته نیستند.

زنهایی که با استفاده از بدن و جنسیت خود ، مردها را بازی میدهند.

زن هایی که مدام از نامزد یا همسر قبلی شان صحبت میکنند.

زنهایی که فقط به وضع مالی و اقتصادی مرد اهمیت میدهند.

رفتارهایی که رابطه زناشویی را بهم میزند

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here