1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب رتبه دهید)
Loading...

چگونه با کودکمان رفتار کنیم؟

0
44
چگونه با کودک رفتار کنیم؟

لطفا از مشاجره کردن با کودک خود ، خودداری کنید. هر کودکی نیاز به امنیت روانی دارد و والدین موظف هستند این نیاز را برای کودک تامین کنند.

روش هایی از قبیل عیب جویی ، لج بازی ،‌ سرزنش ، داد و فریاد کردن ، کتک زدن ، بددهنی و مشاجره کردن با کودک ، موجب می شود کودک احساس نا امنی کند و دچار اضطراب شود.

همواره هدف های تعلیم و تربیت را در نظر داشته باشید و یا فرزندانتان در فضایی مناسب و محرمانه و صمیمی به گفتگو بپردازید. روشهایی مانند سر به سر گذاشتن ، یکی به دو کردن و مشاجره کردن شما را به مقصود و هدفهای تربیتی نمی رساند ، پس از به کار بردن این گونه روشها اجتناب کنید و رابطه خود با فرزندتان را مخدوش نسازید. افزون بر این ، به کار بستن این گونه روشها موجب می شود. احترام متقابل بین شما و فرزندتان از بین برود و والدین اقتدار خود را از دست بدهند.

والدینی که شکایت می کنند که فرزندشان به آنان احترام نمی گذارد یا به حرف آنها توجه نمی کند ، باید به بررسی و ارزیابی رفتار خود بپردازند و ببینند چه کارهایی کردند یا چه رفتارهایی از خود نشان داده اند که با این وضعیت رو به رو شده اند ؟‌ بدیهی است است اگر شما می خواهید فرزندتان رفتارش را تغییر دهد ، شما باید رفتار خود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهید .

گاهی اوقات برادر یا خواهر بزرگتر با خواهر یا برادر کوچکتر مشاجره می کنند و سر به سر می گذارند. در این وضعیت چون برادر یا خواهر کوچکتر قادر نیست واکنش لازم را بروز بدهد به او فشار روانی وارد می شود و در نتیجه دچار نا امنی روانی و اضطراب می گردد. بنابراین  برای حفظ اقتدار والدین ، رعایت احترام متقابل و تامین امنیت روانی کودک و نوجوان ، از مشاجره کردن با فرزندتان اجتناب کنید.

چگونه با کودک رفتار کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

یک × دو =