کدام بازی ها برای کودکان ممنوعند؟

0
35
باری های ممنوعه برای کودکان

بازی های کودکان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی استفاده کودکان از لوازم الکترونیکی غیر قابل اجتناب شده است. از مهمترین این لوازم می توان به رایانه برای بازی کودکان اشاره کرد که متأسفانه کودکان و نوجوانان طریقه صحیح و کاربردی استفاده از این وسیله را نادیده گرفته و تنها به عنوان یک سرگرمی و تفریح به آن نگاه می کنند . چرا که همان طور که شاهد هستیم بخش عمد ه ای از روز را صرف اتلاف وقت با بازی های رایانه ای می کنند که همین امر در بیشتر موارد به سوء استفاده از این تکنولوژی تبدیل می شود و به مرور زمان سبب بروز مشکلات برای کودکان و همین طور والدین آنها می شود . مارال مولی زاده، کارشناس ارشد روانشناسی با موشکافی این موضوع عمده ترین مشکل بازی های رایانه ای را آسیب روانی برای کودکان  می داند . به گفته وی آسیب روانی وارد شده به کودک می تواند به اعتیاد به بازی های رایانه ای منجر شود . مولی زاده با تأکید بر این که خطرناک ترین آسیب روانی اعتیاد روانی به بازی های رایانه ای است می گوید : به دلیل اینکه کودک ساعات زیادی از وقت خود را صرف بازیهای کامپیوتری می کند  از نیازهای اولیه زندگی غافل می شود به طوریکه در بسیاری از مواقع نیازهای فیزولوژیکی وی که از مهمترین آن غذا خوردن است نادیده گرفته می شود . متأسفانه تاکنون همین اعتیاد به بازیهای رایانه ای منجر به مرگ چندین کودک در جهان شده است چرا که آنها وقتی سرگرم شده اند حتی متوجه نیازگرسنگی خود نشده اند!

بازی های رایانه ای و افت تحصیلی

تحقیقات نشان داده است آلودگی به هر چیزی که خارج از حوزه آموزشی کودکان باشد منجر به افت تحصیلی دانش آموزان می شود که از مهمترین آن می توان به آلودگی کودکان به بازی های رایانه ای اشاره کرد چرا که این بازیها درگیر کننده ذهن و وقت کودکان و نوجوانان هستند .

سرد شدن روابط والدین و کودک

متأسفانه پیشرفت تکنولوژی سبب دور شدن اعضای خانواده از هم شده است. به طوریکه کودک ساعت های زیادی را صرف  بازیهای رایانه ای می کند همچنین والدین نیز به نوع دیگری درگیر با تکنولوژی هستند که همین امر منجر به دوری والدین و کودک از هم می شود .

افزایش پرخاشگری در کودکان

از آنجایی که اکثر بازی های رایانه ای حالت جنگی دارند و کودک جهت ورود به مرحله بعد باید با دشمن خیالی بجنگد این رفتار به تقویت روحیه پرخاشگری درکودکان منجر می شود .

منزوی کردن کودک

  بازی های رایانه ای ساعات زیادی از وقت کودک را به خود اختصاص می دهد.همین امر سبب می شود کودک فرصتی برای برقراری ارتباط با اطرافیان خود را نداشته باشد و رفته رفته درون گرا شده در نهایت از دیگران کناره گیری کند .
در نظر گرفتن تفریحات سالم و ورزشی برای کودکان،مناسب ترین راهکار جهت مقابله با اعتیاد به بازی های رایانه ای است. لازم است در این زمینه نقش والدین پر رنگ باشد و آنها با ساماندهی اوقات فراغت و در نظر گرفتن تفریحات سالم برای کودکان خود از آلودگی به بازیهای رایانه ای بکاهند .

کدام بازی ها برای کودکان ممنوعند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here