چگونه کودکان را با خدا آشنا کنیم؟

0
44
سوالات کودک درباره خدا

چگونه کودکان را با خدا آشنا کنیم؟

کودکان به دلیل داشتن ذهن خلاقشان از بزرگترها سوالات زیادی میپرسند. سوالات کودکان خیلی اوقات درباره مسائل جدی نیست اما حتما برایتان پیش آمده که درباره پروردگار از شما سوال بپرسند. ما در پاسخ به این سوالشان باید جواب متناسبی به آنها بدهیم. به گفته روانشناسان با نشان دادن نعمتهای بیشماری که خدا به ما ارزانی داشته است میتوان خدا را به کودک شناساند. در این زمینه میتوان با شعر خواندن درباره خدا هم پروردگار را برای کودک ملموستر کرد. مثال های ما درباره خدا برای کودک باید قابل درک و خوشایند باشد. در زیر روش های معرفی خدا را به کودک شرح میدهیم.
اگر کودکتان درباره خالق هستی از شما پرسید شما باید با توجه به رشد عقلی و سنی آنها این مسئله را برایشان شرح دهید. شرح این مسئله در شکل گیری تصور او درباره خدا بسیار مهم است. پس با دادن اطلاعات درست ذهنیت خوب و قابل درکی را برای کودک ایجاد کنید.

وقتی با یک کودک 5 ساله درباره خدا حرف میزنید نباید فلسفی صحبت کنید بلکه باید با آوردن مثال های مختلف ذهن کودک را آماده پذیرش کرد. مثلا باید به کودک گفت خداوند نعمتهایی مثل لباس ، مادر، پدر، برادر، خواهر،اسباب بازی، خوراکی های لذیذ و خوشمزه و دوست برای ما آفریده است .

همچنین معرفی خدا از طریق شعرهای کتاب داستان با تصاویر زیبا میتواند در ایجاد ذهنیت خوب درباره خدا در کودک موثر باشد. شعرهایی که به مهربانی خدا در آن اشاره شده است .

کودک 3 ساله تصورش از خدا مانند انسانهاست. از 6 سالگی به بعد کودک مفاهیم انتزاعی را بهتر درک میکند و درباره خدا به تصورات درستتری دست میابد.

چگونه کودکان را با خدا آشنا کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here