نقش پليس فتا در پيشگيري از جرايم سايبري

0
120
پلیس فتا

نقش پليس فتا در پيشگيري از جرايم سايبري

 امروزه فضاي سايبر از مهم‎ترين تهديدات و آسيب هاي اجتماعي جامعه است و پليس فتا نقش ويژه ای در صيانت از هويت ملي و ديني و ارزش‌هاي اسلامي ، جلوگيري از انحطاط فرهنگي، تأمين امنيت فضاي مجازي و حفظ حريم خصوصي افراد جامعه دارد.

از ديرباز اهميت نيروهاي پليس که با نظم و امنيت کشور سروکار دارند، غيرقابل انکار بوده است و ضرورت اين سازمان امنيتي بر کسي پوشيده نيست. همان‌طور که وقوع جرم از قديم‌الايام و اجتماعي شدن زندگي افراد وجود داشته، در کنار آن پيشگيري از جرم نيز براي کاهش جرایم احتمالي پديدار گشته است.

 پليس يکي از نهادهاي امنيتي است

پليس به عنوان يکي از نهادهاي امنيتي و انتظامي در جامعه از زمان تأسيس آن تا کنون با اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به اين امر اهتمام ورزيده است. فلسفه وجودي نهاد پليس، با درنظر گرفتن قانون و حقوق مردم، برقراري نظم و امنيت و پيشگيري از وقوع جرم است.
کليه سياست‌هاي اجرايي اين نهاد بر پايه اصل معقول و قديمي «پيشگيري بهتر از درمان است» استوار بوده؛ زيرا هزينه‌هايي که امر پيشگيري به دنبال دارد، خيلي کمتر از هزينه‌هاي گزاف مواجهه با جرم است. حساس بودن وظيفه خطير پليس از آنجا ناشي مي‌شود که مي‌تواند از تهديدات جدي که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، امنيت جامعه و… تأثير مي‌گذارد، جلوگيري کند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثيرگذاري بر تمامي جنبه‌ها و شئون زندگي بشر، بر جرایم، تهديدها و آسيب‌ها نيز تأثير گذاشته است و همين امر وظايف پليس را تحت‌الشعاع قرار داده و خواستار ضرورت شناخت بيشتر فضاي مجازي توسط پليس است. با توجه به اينکه فضاي مجازي در مقايسه با فضاي واقعي از موقعيت جغرافيايي و فيزيکي مشخصي برخوردار نيست، سازمان پليس بايد با به دست آوردن آگاهي لازم از اين فضا بتواند به‌طور صحيح و منطقي با آن مقابله کند.

سياست‌هاي پيشگيرانه وضعي پليس

در اين خصوص بايد بيان کرد که پليس تازه تأسيس فتا براي تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و حفظ هويت ملي وديني وارزش‌هاي انساني، حفظ حريم خصوصي و آزادي مشروع، بایدتمام راهکارهاي لازم را به کار بندد. اين تحقيق به دنبال بيان سياست‌هاي پيشگيرانه وضعي پليس در امر پيشگري از وقوع جرم است که در واقع نفي مجازات به عنوان يکي از راه‌هاي پيشگيري از جرم مدنظر نيست، بلکه استفاده از شيوه‌هاي غيرقهرآميز را ذاتا و قبل از وقوع جرم توسط پليس توصيه مي‌کند.
از مهم‌ترين تهديدات و آسيب‌هاي اجتماعي که امروزه منجر به ناامني در جوامع پيشرفته و در حال توسعه از جمله کشور ايران شده است، وقوع جرایم در فضاي سايبر است. وقوع جرایم سايبري منجر به تخريب هويت ملي و ديني و افزايش آسيب‌هاي فرهنگي و سياسي هستند. در واقع، وقوع اين جرایم را مي‌توان ناشي از تأثيرات مدرنيته بر جوامع صنعتي دانست.

نقش محوري پليس به عنوان يکي از متوليان امنيت بخشي در جامعه

 در اين ميان نقش محوري پليس به عنوان يکي از متوليان امنيت بخشي در جامعه غيرقابل انکار است. وقوع اين جرایم وظيفه خطير اين نهاد امنيتي را تحت‌الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است.با علم به اينکه اولين و مهم‌ترين وظيفه پليس پيش از مقابله با جرایم، پيشگيري از وقوع آن است، همچنين با افزايش قارچ گونه جرایم در فضاي سايبری، اين سازمان امنيتي را بر آن داشت در راستاي پيشگيري از وقوع جرم ها، اقدام به تأسيس پليسي تخصصي براي پيشگيري از وقوع اين جرایم کند.

نقش پليس فتا در پيشگيري از جرايم سايبري

یلدا توکلی – روزنامه نسل فردا

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here