مرگ کودک در پی سرگرمی مادر در فیسبوک

0
13
حادثه

مادری پس از این که هنگام غرق شدن پسر 2 ساله اش در حال چک کردن «فیسبوک» توسط تلفن همراهش بود به جرم خشونت علیه کودک به 5 سال زندان محکوم شد.

مرگ کودک در پی سرگرمی مادر

جاشوا بارنت سال پیش هنگامی که در خانه شان در انگلیس داشت بازی می کرد به درون حوض افتاد و غرق شد. کلر بارنت، مادر کودک غرق شده ، توسط قاضی مورد انتقاداتی در رابطه با تربیت نادرست کودکش قرار گرفت همچنین به او گفته شد هر کودکی که مسئولیتش با او باشد در شرایطی خطرناکی قرار می گیرد.

این مادر سنگدل 31 ساله هنگام غرق شدن کودکش در حال کار کردن با گوشی اش بوده البته او وقتی متوجه غرق شدن جاشوا شده سعی کرده تا او را نجات دهد، و این کودک در بیمارستان مرده است.

گفتنی است در سال 2013 نیز او به کودکش اجازه داده تنها در خیابان بازی کند و نزدیک بوده خودرو به او برخورد کند، کلر بارنت تاکنون 4 بار به جرم خشونت علیه کودکان محکوم شده است.

قاضی جرمی ریچاردسون به او گفت: کودک شما به علت رفتار غافل گیرانه تان کشته شد. شما باید با این حقیقت برای باقی عمرتان زندگی کنید. من باور دارم که شما هیچ ارتباط بدون نظارتی با هیچ کودکی برقرار نخواهید کرد اگر کودک دیگری به دنیا بیاورید آن کودک از شما گرفته خواهد شد. شما خطرات جدی برای هر کودکی که مسئولیتش را قبول می کنید ایجاد کرده اید.

پارسینه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here