مردها چه زنانی دوست دارند؟

0
37
مردان چه زنانی را دوست دارند؟

خانم ها به دسته های زیر تقسیم میشوند:

گروه اول که در جامعه خیلی پذیرفته شده است، مادر و مقدس است.

یعنی دخترانی که خیلی حالت مادرانه و پرستار دارند و حالت پرورش دهنده دارند و همچنین مواظب و مراقبند و خیلی هم پاک و مقدس هستند و حالت Care (مراقبت) را بیش از هر چیز دیگری دارند و حالت شَفقت یعنی دلسوز، مراقب و مواظب دیگرانند.

گروه دوم مدیر و مدبر یعنی اداره کننده هستند.

کسانی هستند که می‌توانند سازماندهی و اداره کنند و اوضاع را همیشه در اختیار و کنترل داشته باشند و بالا بایستند و همه چیز را به نحوی زیر نظر داشته باشند. بنابراین با آگاهی، دانایی و تدبیرشان عمل می‌کنند.

گروه سوم معشوق و معشوقه است.

یعنی فقط دلبری می‌کنند و بیشتر در غالب معشوقه ظاهر می‌شوند و به نوعی گیرنده می‌باشند و محبت را یک طرفه می‌خواهند اما محبت ورزی نمی‌کنند.

گروه چهارم ترکیبی از این سه نوع هستند.

  مردها غالباً خواهان این نوع زنان می‌باشند. به عبارتی از یک طرف مادر می‌خواهند، از طرفی، یک زن اداره کننده و در حقیقت مواظب، مراقب، مدیر و مُدبر می‌خواهند و از طرفی، احتیاج به کسی دارند که بتواند حالتِ شور، شوق، هیجان، ارتباطات احساسی، عاطفی و جنسی را داشته باشد. اما دو گروه دیگر هم وجود دارد که در فرهنگ ما متأسفانه فراوان دیده می‌شود.

دکتر فرهنگ هلاکویی

مردها چه زنانی دوست دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here