مردان از چه زنانی خسته میشوند؟

0
35
رفتارهایی که رابطه زناشویی را بهم میزند

برای داشتن زندگی ایده آل و رضایت جنسی در اتاق خواب جنسی خود مسائل زیر را رعایت کنید.

 

چه زنهایی در  زندگیشان شکست میخورند؟
زنهایی كه بار رسیدن به اوج نقطه جنسی مرد را به خودش واگذار میكنند.
زنهایی كه هیچ وقت شروع كننده نیستند.

زنهایی كه به گونه ای رفتار میكنند كه گویی از سكس و معاشقه خوششان نمی آید.

زنهایی كه مثل جسد در رختخواب بی حركت و بی عكس العمل میباشند.

زنهایی كه نسبت به بدن مردها شناخت كافی ندارند.

زنهایی كه در رخت خواب مثل پلیس رفتار میكنند

زنهایی كه خودشان از ظاهر و قیافه خود خوششان نمی آید و مرتبا خودشان را پایین می آورند و تحقیر میکنند

زن هایی كه در رختخواب زیاد حرف میزنند.

زنهایی كه دوست ندارند معاشقه دریافت كنند.

زنهایی كه زیاد مراقب بهداشت و زیبایی خود نیستند

زنهایی كه بیش از اندازه به ظاهر و قیافه خودشان حساس اند.

زن هایی كه به لحاظ جنسی خود انگیخته نیستند.

زنهایی كه با استفاده از بدن و جنسیت خود ، مردها را بازی میدهند.

زن هایی كه مدام از نامزد یا همسر قبلی شان صحبت میكنند.

زنهایی كه فقط به وضع مالی و اقتصادی مرد اهمیت میدهند.

مردان از چه زنانی خسته میشوند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here