ماجرای قتل فجیع مادر و دو کودکش چه بود؟

0
40
قتل فجیع مادر 40 ساله و کودکانش

در دوم خرداد در مشهد نیمه شب جنایت وحشتناکی اتفاق افتاد. یک مادر 40 ساله به همراه دختر 6 ساله و دختر 3 ساله اش توسط افرادی و بشکل فجیعی به قتل رسیدند. طی 24 ساعت با پیگیری  های سریع پرونده توسط دادستان مشهد و تلاش زیاد قاضی متهمان بازداشت شدند. شهروندان مشهدی با تلفن زدنهای زیاد به تیم حوادث روزنامه خراسان خواستار برخورد جدی با این موضوع شدند.

یک مصاحبه با این قاتلان انجام شد که در زیر میخوانیم:

اسمت چیه و چندسالته؟ اسمم حمزه است و 21 سالمه.

آیا سابقه کیفری هم در پروندت داری؟ بله به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به زندان رفته ام.

آیا ازدواج کرده ای؟ نه ازدواج نکردم.

با طراح جنایت (افشین) چه نسبتی دارید؟

بعد از مرگ مادرم پدرم با مادر افشین ازدواج کرد. افشین پسر همان زن بود.

چگونه نقشه قتل را طراحی کردید؟

در روستا که بودم افشین به من زنگ زد  و به من گفت به مشهد بیایم. در حرفهایش گفت کار یبا من دارد اما من نپرسیدم چکار دارد. با خودم فکر کردم حتما شغلی برام پیدا کرده . بعد از ظهر شب جنایت افشین را با 2 متهم دیگر به نام های سهراب و احمد دیدم. افشین گفت به خانه مادرم برویم تا با او حرف بزنم.

چگونه به منزل مادر افشین وارد شدید؟

ما اطراف خانه مادرش بودیم. شوهر خواهر افشین یعنی احمد به خانه آنها میرفت. احمد به خانه رفت و متوجه شد آمنه و دو دخترش در منزل تنها هستند. احمد در حیاط را باز گذاشت . افشین و من وسهراب به خانه وارد شدیم. از کوله پشتی افشین تبری را درآورد. من هم صدای تلویزیون را زیاد کردم و چوب دستی پشت تلویزیون را برداشتم  که اگر شوهر آمنه آمد او را بزنم. دختران آمنه جیغ میزدند. سهراب دختر 6 ساله را گرفت و من دختر 3 ساله را گرفتم. افشین مادرش را در اتاق با تبر زد و دختر کوچک هم فریاد میزد. سهراب با دیدن این صحنه حالش بد شد و دختر 6 ساله را رها کرد و پیش احمد رفت. من با چوب به سر دختر 3 ساله زدم و جلوی چشم خواهرش با چاقو کشتم.

چاقو از کجا آوردی؟ از خانه برداشتم که بعد از قتل هم در کوچه انداختمش.

چرا ضربات چاقو را به شکل موازی کشیده بودی؟ زیرا من گوسفند زیاد سر بریده بودم . آن موقع هم …

مشروب خور هم بودی؟ نه من شیره میکشم.

چرا تلویزیون را صدایش را بلند کردی؟ میخاستم صدای مادر و بچها را همسایه ها نشوند.

دلت برای دختران کوچک نسوخت؟ نه آنها ترسیده بودند و می لرزیدند. بعدش کمی دلم سوخت برایشان.
چرا بدن نیمه جان دختر 3 ساله زیر جسد مادرش بود؟ زیرا زمانی که با چاقو زدمش سر وصدا میکرد منم او را زیر جسد مادرش قرار دادم.
مادر افشین بعد وارد شدن به خانه نگفت چرا آمدید؟ چرا گفت. افشین گفت آمده ام با تو حرف بزنم.

خون جسدها به دیوار ریخته بود چرا از منزل که آمدید لباسهایتان بدون خون بود؟ من با خودم لباس آورده بودم. در دسشویی افشین و من سر و صورتمان را شستیم.

سند منزل را چه کسی دزدید؟ وقتی مادر افشین تبر را دست افشین دید سند را خودش آورد اما با هم جر و بحث کردند. آمنه خواست تبر را بگیرد اما افشین به سر و صورت مادرش با تبر ضربه زد.

با تبر چکار کردید؟ داخل کوچه که بودیم افشین تبر را در آورد و به پشت بام همسایه پرت کرد.

گفتگو با افشین طراح قتل:

نامت چیست و چند سالت است؟ افشین ج 21 ساله

کی نقشه قتل مادرت را طراحی کردی؟ من 8 سال بود مادرم را ندیدم. قصد من صحبت با او بود.

چرا با تبر و جندتایی پیشش رفتید؟ از همسرش میترسیدم.

چرا چند روز دنبال پیدا کردن آدرس آمنه بودی؟ میخاستم ببینمش.

دلیل نقل مکان از مشهد چه بود؟ به دلیل اینکه خواهرم 2 هفته پیش به صوت مشکوکی فوت شد و پدرم گریه میکرد و ما به روستا رفتیم.

چه انگیزه ای برای قتل کردن داشتی؟ از مادرم ذهنیت خوبی نداشتم ولی قصد کشتنش هم نداشتم. از وقتی او رفت تحمل زخم زبان دیگران برایم ناممکن بود.

از منزل مادر چه چیزی را برداشتی؟ فقط سند. هرچند برای سند نرفته بودم.

چگونه این جنایت رخ داد؟

ساعت 11 شب نامزد خواهرم احمد با من تماس گرفت و گفت در خانه کسی نیست بیایید. ما هم رفتیم . در حیاط باز بود. ضمن صحبت با مادرم او تبر را گرفت اما تیغه آن کف دستم را برید من هم خشمگین شدم و یک ضربه به پایش زدم و بقیه ضربات را به صورت و سرش زدم.

الان چه حسی داری؟ پشیمانم .هرچند دلم برای دخترها سوخت. دختر 6 ساله به خواهرم شبیه بود.

ریشه این قتل ها چیست؟

کمبود محبت که باعث میشود فرد عقده ای بار بیاید و هیچگونه ترحمی نداشته باشد. ندیدن مهر و محبت و وجود افراد معتاد در اطرافشان باعث میشود آنها سنگدل بار بیایند و به مواد مخدر رو بیاورند.

ماجرای قتل فجیع مادر و دو کودکش چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here