قانون 15 دقیقه چیست؟(What is the Law of 15 minutes)

0
94
قانون 15 دقیقه چیست؟

What is the Law of 15 minutes

 

قانون پانزده دقیقه چیست؟ در واقع قانون 15 دقیقه به تغییرات کوچک اما با قدرت اشاره میکند. نویسنده کتاب اخلاق و اعتماد به نفس معتقد است شخصیت انسان و حتی شخصیت یک ملت با انجام تکرار در کارهای کوچک شکل میگیرد. ژاپن کشوری است که پیشرفت خود را  مدیون همین قانون 15 دقیقهه میداند.

سعی کنید روزی 15 دقیقه را به آموختن زیان بپردازید. این کار از این که هفته ای یکبار به موسسات آموزشی بروید بهتر است.

هر روز 15 دقیقه را برای خودسازی خود در نظر بگیرید تا پایان سال تغییرات خوب عمده ای میکنید.

پیاده روی سریع به مدت 15 دقیقه در روز از رفتن به باشگاه ورزشی چندبار در هفته بهتر است.

برای رسیدن به پیشرفت زیاد هر روز 15 دقیقه از وقت خود را به مطالعه اختصاص دهید تا سلولهای خاکستری مغزتان درگیر شوند.

15 دقیقه در هر روز از کارهایی که اهمیت ندارند کم کنید . با گذشت چندسال به موفقیت های خوبی میرسید.

این قانون طوری است که چون 15 دقیقه از زمانتان را میگیرد هیچ بهانه ای پیدا نمیکنید تا آن را به تعویق بیندازید.

قانون 15 دقیقه چیست؟(What is the Law of 15 minutes)

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here