عوارض امواج رادیویی چیست؟

0
65
مضرات امواج رادیویی چیست؟

عوارض امواج رادیویی چیست؟

یک عامل مهم در ایجاد سرطان ها امواج رادیویی میباشند. اثرات مضر و منفی این امواج برای همه ثابت شده با این وجود استفاده زیاد از وسایل هوشمند به دلیل علاقه زیاد هنوز ادامه دارد. این وسایل هوشمند سلامتی ما را تهدید میکنند.

با وجود هشدارهایی که در رابطه با تاثیرات زیان بار امواج آنتن های مخابراتی به افراد داده میشود اما دررابطه با این موضوع اختلاف عقیده هایی هم دیده میشود. سالهاست که امواج تلفن همراه و آنتن های مخابراتی برای رسانه ها به سوژه ای بزرگ تبدیل شده است. حواشی زیادی در رابطه با این مسئله وجود دارد.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی استاد یحیی سفید بخت در رابطه با سرطان ها و امواج تحقیقات زیادی کرده است. این استاد دانشگاه میگوید با توجه به  بررسی های اپیدمیولوژیک اگر افراد در معرض امواج رادیو فرکانس قرار بگیرند خطر ابتلا به سرطان وجود دارد.

طبق  یک سری تحقیقات درباره تاثیر امواج روی تومور مغزی و تحقیقات دیگری روی سرطانهای بزاقی  ملانوم داخل چشم و بافت لنفاوی انجام شده است.

این استادیار دانشگاه گفت: تعدادی از بررسی ها نشان میدهند که یک ارتباط مستقیم بین سرطان و استفاده از تلفن همراه وجود دارد. هر چه از این دستگاه تلفن همراه بیشتر استفاده شود خطر ابتلا به سرطان زیادتر میشود. سرطان وقتی پیشرفت میکند که دی ان ای ( DNA ) آسیب ببیند. باید در نظر داشت بر عکس پرتوهای یونی، اواج رادیویی دی ان ای سلولها را تخریب نمیکنند.

یحیی سفید بخت افزود: طبق آزمایش های انجام شده روی حیوانات ، موردی دیده نشده که اثر این امواج در حیوان به سرطان تبدیل شود . امواج رادیویی حتی مواد شیمیایی سرطان را هم افزایش نمیدهند. البته در رابطه با این موضوع تحقیقات زیادی لازم است.

در مورد رابطه بین تومورهای سر و گردن و استفاده از موبایل محققان 13 کشور مطالعاتی را انجام دادند. طبق تحقیقات این محققان هیچ گونه رابطه آماری معنی داری بین استفاده زیاد از تلفن همراه و سرطان سیستم عصبی مرکزی یا مغز وجود ندارد. اما در یکسری تحقیقات در تعداد کمی از افراد ،کسانی که میزان مکالمه تلفنیشان زیاد بوده خطر ابتلا به سرطان گلیوم مشاهده شده است.

عوارض امواج رادیویی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here