عاقبت ارتباط نامشروع زن شوهردار

0
35
ارتباط نامشروع زن شوهردار

ساعت 11 دیروز اعلام شد مرد میان سالی بعد از زخمی شدن در یک درگیری در منطقه خزانه به یک بیمارستان حوالی کلانتری 160 خزانه برده شده بود. این خبر توسط مأموران کلانتری به بازپرس کشیک قتل گزارش شد. قاتل خودش را به پلیس معرفی کرد و برای توضیحات بیشتر به دادسرای امور جنایی فرستاده شد.

این قاتل که نامش اشکان بود و 26 سال سن داشت، در بیاناتش گفت من شغلم خیاطی است و یک دختر ساله دارم. چندماه قبل به دلیل سکته قلبی خانه نشین شدم. از چند وقت قبل به خانمم شک کردم و حس کردم با یکی از همسایه ها در ساختمان خانه مان رابطه دارد.

دخترم به همراه زنم حدود  هفته 3 هفته پیش شهرستان رفتند. من که در خانه تنها مانده بودم فلش مموری یک موبایل را روی موبایل خودم انداختم و کاملا به صورت اتفاقی با یک فایل صوتی روبرو شدم که همسرم داشت با مردی برای خریدن لباس قرار میگذاشت. صدای آن مرد برایم آشنا بود. مرد میان سال با همسرم در ارتباط بوده و با آن به خرید میرفته است. بعد از اینکه مطمئن شدم خواستم مرد 53 ساله را که اهل ساختمان خودمان بود را به قتل برسانم.

بعد از آگاه شدن از این مسئله با خانمم تماس گرفتم و خانمم گفت مورد اغفال این مرد قرار گرفته است. ساعت 9 شب جمعه در مقابل منزل این مرد نشستم و وقتی آمد از او درخواست کردم برای دادن اجاره پیش صاحب خانه برویم . این مرد تقاضایم را نپذیرفت و همراهیم نکرد.

حقیقت را به او گفتم و نیز گفتم از ارتباطش با خانمم اطلاع دارم. او بسار ترسیده بود و در این حال در خیابان دوید و شروع به داد زدن کرد. من هم او را دنبال کردم و توسط یک میله آهنی به سرش ضربه زدم و او بر زمین افتاد. محمود اعتراف کرد من همان جا به پلیس زنگ زدم اما اشغال بود. 2 جوان پیش من آمدند و من تمام ماجرا را برایشان گفتم و گفتم من برای دفاع از ناموسم دست به قتل زدم. آن دو مرا سوار موتور کردند و ما به یک پارک حوالی افسریه رفتیم. آن دو مرد جوان به من دلداری دادند. من هم به کلانتری مشریه رفتم و به جرمم اعتراف کردم. الان هم از قتلی که کردم ناراحت نیستم زیرا معتقدم برای ناموس آدم باید رگش را بزند. محمود با اعترافاتی که کرد به دستور بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد و برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگااهی رفت.

عاقبت ارتباط نامشروع زن شوهردار

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here