ضرورت آرامش در حاملگی

0
56
عواقب خطرناک استرس مادران باردار چیست؟

ضرورت آرامش در حاملگی

اگر خانم بارداری به استرس دچار شود مضرات زیادی برایش به دنبال دارد و جنین را میتواند به خطر بیندازد. به خانمهایی که قصد بارداری دارند توصیه میشود در دوران حاملگی از اضطراب و هرگونه استرس دور باشند.

به گفته یک روانشناس هرگونه استرس و دل نگرانی در دوران بارداری مادر روی جنین اثر منفی میگذارد و باعث میشود کودک در آینده مشکلات ذهنی بیشتری داشته باشد. اضطراب و استرس روی رشد و نمو کودک اثر منفی میگذارد.

به گفته این دکتر روانشناس  که عضو هیئت علمی دانشگاه میباشد داشتن اضطراب ، نگرانی و استرس در دوران حاملگی رشد ذهنی کودک را تحت تاثیر قرار میدهد و روی آن اثر منفی میگذارد. بدین صورت که با افزایش استرس ، افزایش مشکلات ذهنی کودک را به دنبال دارد.

این روانشناس اضافه کرد: همه کودکان دچار مشکل نمیشوند و حتی اگر هم به مشکل دچار شوند مشکلاتشان مثل هم نیست. شایان ذکر است که اینکه مادر در هفته چندم بارداری به استرس دچار شده است هم بی تاثیر نیست. برخی از بچهایی که از مادران استرسی به دنیا می آیند در آینده به بیماریهایی مثل کم توجهی،اضطراب و بیش فعالی دچار میشوند.

برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ذهنی در کودکان چه کنیم؟

پس قبل از هرگونه اقدام برای بارداری باید مادران استرسشان را مدیریت کنند و در این زمینه آموزش ببینند تا نسلی سالم در آینده داشته باشیم. برای رسیدن به این مهم محیط را باید برای زنان باردار آرام کنیم و مراقبت های بارداری را باید انجام دهیم.

ضرورت آرامش در حاملگی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here