سال 95 اجاره افزایش نمیابد.

0
74
اجاره مسکن در سال 95 افزایش نمیابد

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ، حسام عقبایی  اعلام کرد : در سال ۹۵ بهای اجاره هیچ‌ افزایشی نمیابد. او افزود واقعیت بازار میبایست توسط رسانه ها پخش شوند. باید توجه کرد اخبار سوداگرانه با ورود سوداگران بازار به رسانه‌ها ترویج نشود. او گفت: نسبت به سال قیمت منزل مسکونی زیاد نشده است پس بهای اجاره هم نباید زیاد شود. نباید اجاره را با توجه به قیمت سود بانکی بالا برد. مثلا صاحبخانه بگوید خانه من سیصد ملیون است پس اجاره منزل مسکونی باید زیاد شود ،چون اگر این پول را به بانک میسپردیم  ماهی شش ملیون به ما سود میداد در حالی که اجاره منزل مسکونی سیصد ملیونی بیشتر از یک ملیون نیست.

وی افزود: قیمت مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هیچگونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارغ است. مثلا ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من ۳۰۰ میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه ۶ میلیون سود به من می‌دهد؛ در حالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی بیشتر از یک میلیون تومان نیست.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین افزود نرخ تورم را نباید در اجاره بها دخالت داد.  بعضی ها میگویند لبنیات ،نان و موارد دیگر گران شده است. پس باید دانست شاخص مهم برای تعیین اجاره فقط خود مسکن است.
در ماه تیر یک موجی راه افتاد مبنی بر اینکه اجاره مسکن چهل درصد افزایش میابد. من هم با این موضوع مخالفت کردم و گفتم افزایش اجاره  به مقدار 40 درصد کار اشتباهی است.

سال 95 اجاره افزایش نمیابد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here