زورگویی عامل افسردگی حاد و خودکشی است.

0
34
از زورگویی تا زورگیری

زورگویی عامل افسردگی حاد و خودکشی است.

((زورگویی و زورگیری)) هر چند از نظر عملکرد و محتوا، با هم فاصله دارند ولی هر دو جزو مشکلات مسئله ساز و حاد اجتماعی قلمداد می شوند؛ زیرا پیامدهای اجتماعی و روانی آنها تقریبا مشابه و بسیار آزاردهنده و مخرب هستند.منظور از زورگیری، مواردی همانند اخاذی و به زور گرفتن چیزی از کسی است و زورگویی نیز نوعی رفتار است که با آزار و اذیت‌های جسمی- روحی همراه بوده و به احتمال قوی زیان های مالی را با خود به همراه خواهد داشت؛ در حالی که زورگیری علاوه بر موارد ذکر شده، باعث ترس و اضطراب شدید شده و می تواند به صدمه های جدی جسمانی یا روانی و همچنین زیان های شدید مالی منتهی شود؛   در اینجا، بحث ما بیشتر پیرامون زورگویی است.

از جمله انواع زورگویی عبارتند از:

1- زورگویی به واسطه تهدید و ارعاب

2- زورگویی به همراه خشونت، پرخاشگری و آزار رسانی

3- زورگویی از طریق تهمت زدن و غیبت کردن

4- زورگویی به واسطه تحقیر کردن و سوء‌استفاده های عاطفی

5- زورگویی از طریق توهین کردن، به کار بردن کلمات رکیک و زننده، دادن القاب زشت و زننده

6- زورگویی از طریق منزوی کردن افراد؛در یک تقسیم بندی دیگر زورگویی‌ها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند، به عنوان مثال مواردی چون: آزارهای عملی یا کلامی یا وارد کردن خسارت، جزو زورگویی های مستقیم محسوب شده و مواردی همچون: تهمت، غیبت، تخریب شخصیت و از این قبیل موارد که می تواند موجبات نگرش نامطلوب نسبت به کسی را فراهم آورد و باعث طرد و انزوای فرد بشود، جزو زورگویی های غیر مستقیم محسوب می‌شوند.

– بررسی های به عمل آمده در ارتباط با نقش و عوارض ناشی از زورگویی، حاکی از آن است که تداوم زورگویی و شدت و مدت آن می تواند حتی فردی را که مورد اجحاف و ستم قرار گرفته تا مرزخودکشی هدایت کند، همین بررسی ها حاکی از آن است که بیش از 80% (هشتاد درصد) از کسانی که در معرض زورگویی قرار می گیرند، به بیماری های شدید روحی – روانی و از جمله افسردگی های حاد مبتلا شده اند.

زورگویی عامل افسردگی حاد و خودکشی است.

سید مسعود مدنی – روزنامه نسل فردا

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here