زنی مچ دخترش را هنگام رابطه جنسی گرفت.

0
32
رابطه نامشروع

در مشهد زنی که میخواست خودش را از طبقه دوم پایین بیندازد با کوشش مددکارها و ماموران کلانتری طبرسی جنوبی نتوانست این کار را انجام دهد.این زن که 42 سال دارد و افسردگی و لرزش دست شدیدی دارد به تعریف ماجرا پرداخت. اگر مددکاران و ماموران چند لحظه دیرتر میرسیدند این زن جانش را از دست میداد.
او با گریه گفت من زمانی که 21 سال داشتم با یک فردی که مسئولیت پذیر نبود و دائما چشم چرانی میکرد ازدواج کردم. هنگام خاستگاری و بعد از ازدواج هیچ پیشینه و شناختی از همسرم فخرالدین نداشتم. ازدواج من وتمام خواهرانم به علت اصرار زیاد پدرم بود. پدرم وضعیت مالی خوبی نداشت و ما هم تعدادمان زیاد بود. او فقط میخواست ما را شوهر بدهد. هرکس برای خاستگاری آمدن زنگ میزد پدرم سریع قبول میکرد.

من هم با اصرار پدر با شوهرم ازدواج کرردم. فخرالدین قادر به تامین خرجی من و 2 کودکم نبود. همیشه دنبال هوسش بود و چشم چرانی میکرد. من از این کارهایش بشدت روحم آزار میدید. چندبار بوسیله ماموران بازداشت شد اما باز هم از خیانتش دست برنداشت. 8 سال پیش با یک زن خیابانی به جای نامشخصی رفت. مجبور شدم تمام هزینه های زندگی را خودم بدهم و مشکلاتم را حل کنم.
من به سرکار رفتم غیبت من در خانه سبب شد پسرم مانند پدرش مسئولیت پذیر نباشد. پسرم از رفتن به مدرسه خودداری کرد و رفیق باز شد. من با این سنم کار میکردم و پسر من همش دنبال خوش گذراندن بود.دخترم هم وضعیت بدی داشت و دنبال کارهای نامناسب میرفت و من توانایی کشاندن آن را به راه درست نداشتم. نصیحتهای من هم اثر نداشت.

چند روز گذشت امروز که به منزل برگشتم حس کردم یک نفر ناشناس در خانه ماست. خیلی آرام در را باز کردم و با صحنه فجیعی روبرو شدم. خیلی خجالت کشیدم. دختر من با وضعیت نامناسب و زننده در کنار یک پسر ایستاده بود. من فقط به فکر ریخته شدن آبرویم بودم. منتظر شدم تا پسر غریبه منزلمان را ترک کند. دنیا دور سرم میچرخید. من با دیدن این بی آبرویی دیگر تصمیم خود را  برای خودکشی گرفتم، اما همسایگان به پلیس خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here