زنی در گرگان توسط چند نفر مورد تعرض قرار گرفت.

0
34
تجاوز به زنی در خیابان

این زن به پلیس پرونده اظهار کرد هنگامی که شوهرم از اعتیاد من به مواد مخدر آگاه شد از خانه من را بیرون کرد و من به خیابان رفتم. با یک پسر معتاد به شیشه آشنا شدم. آن پسر من را به خانه ای برد و به رفیقانش زنگ زد . آنها مواد مخدر را به من دادند و با من به زور رابطه برقرار کردند.

افسر پرونده  این زن 29 ساله  را به مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان گلستان فرستاد تا روانکاوی شود و پرونده اش رسیدگی شود. در ادامه این زن 29 ساله به مددکار گفت من در یک خانواده 5 نفری زندگی میکردم و سومین فرزند بودم و یک برادر و خواهرم از من بزرگترند. 17 ساله که بودم در یک مهمانی با پسری آشنا شدم. با ابراز علاقه او من عاشقش شدم. من که تا آن روز محبت ندیده بودم رابطه ی نزدیکی با میلاد برقرار کردم و من از میلاد حامله شدم. بعد از ماه دوم بارداریم خانواده ام متوجه حاملگیم شدند و راضی به ازدواج شدند و ما بدون مراسم به خانه بخت رفتیم. ما به خانه پدر میلاد رفتیم که زیرزمینی بود و بعد از چندی زندگی با میلاد متوجه تغییر رفتارهایی در او شدم. میلاد بی دلیل مرا کتک میزد. من فهمیدم او مواد مصرف میکند. در ابتدا فریاد میزدم اما او برای ساکت کردنم مرا هم معتاد کرد. خانواده ام که موضوع اعتیاد را فهمیدند بعد از زایمان طلاق مرا گرفتند و بی مهریه از میلاد طلاق گرفتم. من در خانه پدرم حبس بودم و رفتار بدی پدرم با من داشت. مردی در آن موقع به خاستگاریم آمد. آن مرد اولش خواست من را صیغه کند و به دلیل وضعیت مالی خوبی که داشت پدرم من را به زور به عقد او در آورد. من در مدت صیغه ام هیچ علاقه ای به او نداشتم و از شدت ناراحتی به سمت مواد رفتم و اینبار شیشه استفاده کردم. همسرم بعد از فهمیدن این موضوع مرا طرد کرد و از خانه بیرونم کرد. من در خیابان با پسر معتادی آشنا شدم . او با دوست هایش تماس گرفت و من را به یک خانه بردند و بعد از دادن مواد به من به زور با من رابطه پیدا کردند و در نیمه شب من را در خیابان انداختند که پلیس مرا دستگیر کرد.

زنی در گرگان توسط چند نفر مورد تعرض قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here