راهکارهای غیردارویی مبارزه با استرس

0
142
راهکارهایی ساده برای مقابله با استرس

راهکارهای غیردارویی مبارزه با استرس

آسانترین راه برای مبارزه با استرس شستشوی بینی است. با شستن بینی خیلی راحت به آرامش دست پیدا میکنید. شستن بینی به از بین رفتن اضطراب کمک میکند.

شستشوی بینی چگونه روی روان فرد با استرس اثر میگذارد؟

به گفته یک روانشناس برای از بین بردن استرس راه های زیادی وجود دارد ولی 2 تکنیک رفتاری و شناختی در رابطه با این موضوع وجود دارد. روانشناس مهدی دوایی در رابطه با روش های کم کردن استرس گفت: برای کم کردن اضطراب و استرس دو روش وجود دارد. روش اول تکنیک شناختی است ، این تکنیک به تغییر باورهای مهم می پردازد یعنی وقتی که شخص معتقد است زندگی باید همواره مطابق میلش باشد با  به وجود آمدن کوچکترین بحرانی دچار استرس میشود و در دوره ای از زندگی اضطراب میگیرد.

دوایی اضافه کرد: اگر فرد باورش این باشد که خوشبختم در صورتی که زندگی مطابق میلش هم نباشد به اضطراب و استرس دچار نمیشود. به گفته این روانشناس قدم بعدی تکنیک رفتاری میباشد که به معنی آرامش رفتاری است که با نفس عمیق و انبساط و انقباض عضلانی همراه است، به صورتی که وقتی فرد دچار استرس میشود انگشتانش را فشار میدهد و بعد رها میکند. این کار ابتدا شامل یک طرف بدن و بعد شامل طرف دیگر بدن است. در کاهش استرس افراد مضطرب شکل گیری تجربیات و داستانها موثرند. اگر شخص شکست را راهی به سمت پیروزی قلمداد کند و سعی کند از شکستهایش درس بگیرد استرس نمیگیرد و نیز آرامش سراسر وجودش را فرا میگیرد.

قدم بعدی برای کاهش استرس استنشاق است و وقتی فرد به اضطراب دچار میشود اکسیژن مغزش کم میشود و استرسش تشدید میشود. برای اینکه اکسیژن به مغز برسد باید بینی را شستشو داد تا استرس فرد کاهش یابد.

راهکارهای غیردارویی مبارزه با استرس

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here