دزدی از خانه هوو

0
22
دزدی از خانه هوو

یک مرد با سن 40 سال که از دزدیده شدن سریالی اسباب منزلش شاکی شده بود به دادسرای تهران رفت و شکایت کرد. مرد 40 ساله به بازپرس پرونده گفت یک مدت است از منزل همسر دوم من سرقت میشود و تا حالا تلفن ، تلویزیون ، اتو و تلفن همراهش سرقت شده است. این مرد افزود این دزد کسی است که قظعا کلید منزل همسر دوم مرا دارد و میداند ما کی از منزل خارج میشویم و هنگامی که ما در خانه نیستسم به خانه می آید و وسیله هایی که تازه خریده ایم را با خود میبرد. پس از این شکایت تعدادی پلیس برای بررسی به خانه آن مرد می روند که متوجه میشوند دزد هیچ گونه اثر انگشتی از خود به جا نگذاشته است زیرا با دستکش همه کارها را انجام داده است. پلیس ها حدس زدند کار صاجبخانه میتواند باشد که از رفت و آمدها خبر دارد و پلیسها به تحقیق درباره صاحب خانه پرداختند. مرد در ادامه گفت من نمیدانم چرا هربار که قفل را عوض میکنم باز هم این اتفاق می افتد و تنها وسایل جدید منزلم را میبرند. مرد در ادامه گفت همسر دوم من باردار است و این قضیه مرا به شدت ترسانده است و نگران جان همسر و فرزندم هستم.

در ادامه تحقیقات پلیسها دریافتند که مرد صاحبخانه همسر دیگری هم دارد و چند روز اول هفته را با همسر اول خود می گذراند و روزهای پایانی هفته را کنار همسر دومش می گذراند و این مرد نمیخواهد همسر اولش را وارد این قضیه کند.

مرد 40 ساله در ادامه گفت من 10 سال پیش با همسر اولم ازدواج کردم اما به خاطر بچه دار نشدنمان و با توافق من همسر دوم گرفتم. همسر دومم هم جوان است. بخاطر بارداری همسر دومم مجبود بودم بیشتر با او باشم و این رسیدگی من به همسر دومم همسر اولم را آزار میداد و بین ما اختلاف ایجاد کرده بود اما با این وجود من همسر اولم را دوست دارم.

با تجسس نیروهای پلیس در منزل همسر اول تمامی وسایل دزدیده شده در انباری منزلش پیدا شد . در طی بازجویی از زن اول ایشان شروع به گریه کرد و گفت من و همسرم خیلی زندگی خوبی داشتیم اما کمبود بچه باعث ناراحتی شوهرم شده بود . او به من پیشنهاد داد زن دوم بگیرد من با قبول اینکه زندگی ما جدا از زن دوم باشد و همسرم تنها هفته ای یک شب پیش او باشد به ازدواج راضی شدم.

کم کم رفت و آمد همسرم به خانه هوویم زیاد شد و من نمیتوانستم این موضوع را تحمل کنم زیرا ابراهیم بیشتر وقتش را با سمیه می گذراند و با تجسس در گوش او متوجه شدم سمیه زندگی خوبی دارد و همسرم زندگی خوبی برایش فراهم کرده بنابراین تصمیم گرفتم زمانی که همسرم خواب است از روی دست کلیدهایش کلید بسازم و اشیا تازه ای که برای سمیه میخرد  را با خود به انباری خانه ام ببرم. پس از این اعترافات ، مرد و زن دومش از شکایت صرف نظر کردند و همسر اول قول داد از حسادت دست بردارد.

دزدی از خانه هوو

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here