خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

0
19
خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد در بین همسران عنوان می‌شود.وقتی یکی از زن یا شوهر در روابط خود جنس مخالف دیگری را وارد مسائل ارتباطی‌اش و گاهی مسائل زناشویی وجنسی می‌کند، به این کار خیانت گفته می‌شود. خیانت در بین زن وشوهرها ربطی به زمان ازدواج آنها ندارد، چه بسا فردی درهمان روزهای اول زندگی مشترک به طرف مقابلش خیانت کند ولی یک نفر بعد از چندین سال زندگی به همسر خود وفادار باشد.وقتی همسرتان به یک رابطه پنهانی وارد شود، نه تنها عشق میان شما،بلکه وجود فرزندان یا داشتن زندگی به ظاهر آرام هم کافی نیست. وقتی موضوع خیانت عنوان می‌شود،این فکر در نظرها می آید که کسانی که خیانت می کنند چه آدم‌های بی وجدانی هستند. خیانت همیشه فردخیانت کننده را متهم قرارمی دهد ولی همیشه طرفِ‌مقابل خیانت را نمی توان بدون گناه پنداشت؛چون اگرخیانتی رخ می‌دهد، به غیر از چند مورد باید اشکالات را درطرف مقابل هم جست‌وجو کرد. خیانت اشکال مختلفی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.در مورد اشکال خیانت سوال‌های زیادی مطرح می‌شود ولی برای تمام این سوال‌ها باید بگویم که انسان یکی ازمخلوقاتی است که خداوند سبحان آفریده و درخلقت او رازهای زیادی نهان کرده که ماحتی قطره‌ای از آن را نمی‌توانیم کشف کنیم و هر عملی که از انسان سرمی‌زند علتی دارد که ناشی از افکار، محیط، پرورش، کمبودها،شرایط، هدف‌ها و … است.خیانت انواع مختلفی دارد که امکان دارد ناشی از عوامل درونی مثل وابستگی‌های بیمارگونه و احساس های کاذب باشد که باید درمان شود و عوامل بیرونی که بایدکنترل شود. انسان‌ها در مراحل زندگی به دلیل تغییراتی که درجامعه رخ می‌دهد، دچار تغییراتی می‌شوند؛این تغییرات ممکن است در انسان فعل و انفعالاتی به‌وجود آورد که شرایط دیروز دیگر برایش دلپذیر نباشد و هیجاناتی راجست‌وجو کند که روحش را ارضا کند.به همین دلیل وقتی در فضایی وارد می‌شود که احساس شادی پیدا می کند،دیگر برایش بعضی مسائل مهم نیست یا ممکن است در فکر خود بگوید این مسئله یک بار است وکم کم به چندبار که می‌رسد، به تفریح او تبدیل شود.خیانت‌ها متفاوتند.ما در این مبحث 3 نوع از آنها را عنوان می‌کنیم.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

1) رابطه عشقی و صمیمانه

در این نوع رابطه یک پیوند عاطفی و احساسی برقرار می شود که بین یک مرد متاهل بایک زن متأهل دیگر است. در این نوع خیانت فرد نیاز به عشقی خارج از ارتباط زناشویی خود دارد و این نوع رابطه عشقی برای او اعتیاد ایجاد می‌کند. این رابطه نوعی تفریح محسوب می‌شود که ممکن است حتی ارتباط جنسی هم برقرار نشود،اما دو طرف محرم راز یکدیگرمی‌شوند.این نوع ارتباط چند سال یا حتی مادام العمر ادامه پیدا می‌کند.

2) خیانت جنسی

در این نوع خیانت،علاقه و وابستگی معنایی ندارد و فقط ارضا شدن میل جنسی مد نظر طرفین است. دراین رابطه دوطرف باهم خوش می‌گذرانند، شیطنت می‌کنند، اشتیاق به ارضای تمایلات جنسی خود دارند و دربعضی از این ارتباط‌ها ممکن است طرفین فقط یک بار همدیگر را ببینند و فقط هدف ارضای جنسی خودشان است.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

3) خیانت‌های اینترنتی یا تلفنی این نوع خیانت همیشه به طورمستقیم شروع نمی‌شود.ممکن است دو طرف در مکانی یا به دلیل هدفی با هم ارتباط برقرارکنند و این ارتباط ادامه پیداکند وکم‌کم به مسائل خصوصی کشیده شود.طرفین درطول این مدت همدیگر را محک می‌زنند وتماس برقرار می‌شود. باید گفت راحت‌ترین و خطرناک‌ترین ارتباط، خیانت‌های اینترنتی وتلفنی است؛ چون طرفین درحالی باهم چت می‌کنند که از هویت آن طرف خبر ندارند وچه بسا طرف مقابل بخواهد برای او دردسری ایجاد کند یا او را مورد آزار و اذیت قرار دهد.دراین گونه ارتباط‌ها چت و عکس های جنسی رد وبدل می‌شود. ازطریق همین چت وتلفن ها ممکن است ارتباط جنسی، قرارها ومسائل دیگر هم برقرار شود. عواملی که باعث به‌وجود آمدن خیانت می‌شود

1) نارضایتی زناشویی

خداوند در انسان غریزه جنسی را به‌وجود آورده که مهم‌ترین هدف به وجود آوردن نسل و ادامه حیات انسانی است.غریزه جنسی اگر در جا و محل مناسب خود به دستور دین وشرع به کار گرفته شود،مفید و آرام‌بخش است.گرایش جنسی یک انگیزش است که یادگیری در آن نقش دارد و باورها، تصورات، فرهنگ وجامعه درآن اثر دارد.با بالا بردن سطح اطلاعات می‌توان ازخیانت پیشگیری کرد.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

2) اعتقادات

اعتقادات در روابط نقش مهمی را ایفا می‌کند و می تواند بازدارنده باشد؛چون فرد وقتی اعتقاداتی محکم داشته باشد و خیانت را امری حرام وناهنجار بداند، خودش را کنترل می کند.ولی وقتی اعتقادی درمیان نباشد،باعث بی قیدی می‌شود و حتی روابط و خیانت را به راحتی می‌پذیرد.

3) معضلات جامعه

بعضی وقت‌ها شرایطی باعث می شود فرد برخلاف میلش رابطه‌ای را برقرارکند و به طرف مقابلش خیانت کند.مثل شخصی که همسرش به هرعلتی در زندان است، شخصی که همسرش مأموریت دارد و برای مدتی درمکانی دیگر به فعالیت مشغول است، افرادی که همسران بیمار دارند یا همسرآنها معتاد است و به رابطه زناشویی اهمیتی نمی‌دهد و… درچنین شرایطی بعضی افراد ممکن است به خیانت دست بزنند.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

4) مسائل مالی

امروزه به خاطر زندگی‌های تجملی یا مشکلات مالی شدید، بعضی افراد به طرف جنس مخالف کشیده می‌شوند که ممکن است او را دوست نداشته باشد ولی شرایط ایجاب می‌کند تا زندگی زناشویی خودش را داشته باشد وطرف دیگر راهم به خاطر پولی که دراختیار او قرارمی دهد،برای خودش نگه دارد و مرتکب خیانت شود.

5)امور لذت بخشِ فریبنده

انسان به طور ذاتی زیبایی‌طلب ودوستدار شادی و آرامش درونی است و هرچیزی این نکات را در خود داشته باشد، او را به سمت خود جلب می کند.امروزه درشهرهای بزرگ همه چیز فریبنده و در ظاهر دل‌انگیز است.اگر افرادی که درشهرهای کوچک‌تر زندگی می‌کنند،به محیط‌های اینگونه وارد شوند، دچار آرامش و لذتی کاذب می شوند که این خود در بعضی از افراد باعث به وجود آمدن خیانت به همسرمی شود.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

6)خیانت های انتقامی

تجربه نشان داده که بیشتر خیانت‌هایی که در میانسالی اتفاق می افتد، انتقامی است که شخص ازهمسر خود در اوایل زندگی خیانتی دیده و به روی خودش نیاورده یا از او چشم‌پوشی کرده و چون در آن زمان شرایطش را نداشته،وقتی فرصتی پیش می آید،به خیانت می زند.

7) ارتباط‌های قبلی

انسان در زندگی خود شرایط مختلفی را برای خودش ایجاد می‌کند.یکی از این شرایط ارتباط‌های قبلی است که به دلیل اینکه فرد از آن موقعیت‌ها خاطره‌های دلپذیر و فراموش نشدنی دارد، نمی تواند فراموش کند وحتی وقتی ازدواج دائمی دارد امکان آن که به همسرش خیانت کند،وجود دارد.

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

راهکار چیست؟

وقتی خیانتی اتفاق می افتد،اگر شریک زندگی متوجه این خیانت شود،چه باید بکند؟ نباید به سرعت سر وصدا راه بیندازد، چه بسا به وجود آمدن این رابطه به خاطر ایرادات خودش باشد.پس اول باید ارتباط خودش را با شریک زندگی‌اش مورد بررسی قراردهد تا اگرجایی برای طرف مقابلش کم گذاشته،جبران کند. اگر در پی پیدا کردن مسئله‌ای است که شوهر یا زن او به طرف دیگران کشیده شده،باید ارتباط خود را باشریک زندگی‌اش خیلی صمیمی‌تر کند؛ مثلا اگر شاغل است، سعی کند مدت بیشتری را برای وقت گذراندن باهمسرش داشته باشد. رابطه زناشویی خودشان را مورد تحلیل قرار دهد و مطمئن شود که شریک زندگی‌اش از نظرجنسی از او راضی است و اگرکاستی وجود داشت و نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، آن اطلاعات را از متخصصان دریافت کند .

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

خیانت و مکافات / خیانت کلمه‌ای است که در مقابل آن وفاداری به عهد می ایستد

نویسنده : پروین رحمانی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here