حواشی های کابینه دوازدهم

0
7
کابینه دولت دوازدهم

از کابینه دولت روحانی چه خبر؟

گمانه زنی ها در خصوص اعضای کابینه دولت دوازدهم  تبدیل به  یقین شد و در هفته گذشته ، ریاست جمهوری  وزیران کابینه خود را به مجلس معرفی کرد . اجرای بخشی از وظایف رییس جمهور که به استناد آیین نامه حداکثر ظرف 15 روز پس از مراسم تحلیف باید توسط ایشان صورت کی پذیرفت ،  نمایندگان مردم در خانه ملت با توجه به برنامه های این افراد معرفی شده می توانند آنها را تایید نموده و به آنها رای اعتماد دهند .

با معرفی وزیران  کابینه دولت دوازدهم به مجلس حواشی ها در این خصوص وارد مرحله ای جدید شد .  آنچه در این مرحله حایز اهمیت است  توجه به برنامه ها و توانایی های وزیران پیشنهادی برای اجرایی نمودن برنامه های پیشنهادی است .  اما متاسفانه حواشی های این مرحله خود را پررنگ تر نمایش داده ، ذهن جامعه و رسانه ها را به خود جلب نموده است . حواشی هایی چون سهم خواهی گروه ها و اقشار مختلف از رییس جمهور برای حضور در کابینه  و یا عدم بکارگیری زنان در کابینه  . اگر مبنای درخواست گروه های هم رای با ریاست جمهوری را در نظر بگیریم باید بگوییم این گروه ها در دانش واژه های علوم سیاسی در قالب ائتلاف قرار میگیرند و در تعریف آن در خصوص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بباید گفت ؛ اتحاد موقت گروه‌ ها و نیروهای سیاسی است که هدف‌ های معینی را دنبال می ‌کنند ،  ولی نباید فراموش کرد ائتلاف تعهدی برای پیروز انتخابات  نداشته  و اتحاد گروه های هم فکر ، هم آرا و دارای هدف مشترک را بیانگر است . پس سهم خواهی گروه های هم آرا با رییس جمهور با مفهوم واژه های سیاست مغایرت دارد . نباید فراموش کرد گروهی دیگر با سر دادن شعار هایی چون عدم معرفی وزیر زن توسط رییس جمهور ، سعی دارند  ذهنیت تبعیض را از یک  طرف و از طرف دیگر تزلزل جایگاه نیمی از جامعه را پیش آورند . باید در نظر داشت  اگر سخن این افراد بر اساس حضور زنان در دولت  است  ، باید یادآوری شود که دولت متشکل از رییس جمهور ، معاونین  و  وزیران می باشد و در ترکیب آن  ، معاونین زن دیده می شود . اما اگر منظور  وزیر زن است ، می توان  گفت صلاحدید ریاست جمهوری عدم تطابق برنامه ها با توانایی افراد بوده است  و منظور حذف نیمی از جامعه ، تبعیض و یا تایید عدم توانایی زنان جهت عهده دار بودن چنین مسولیت هایی نبوده است.

برنامه ها و توانایی های وزیران

آنچه اهمیت موضوع ، در این مقطع زمانی است ؛ توجه به برنامه ها و توانایی های وزیران معرفی شده است که نمایندگان ملت باید با یررسی دقیق و عدم توجه به مسایل حاشیه ای نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقدام نمایند و از بین افراد معرفی شده واجد شرایط ترین ها را با آرای خود برای ریاست بر وزارت خانه ها تایید  نمایند . آنچه اهمیت دارد تشخیص برنامه هایی است که باید جنبه عملی پیدا نماید ، پیشرفت و ترقی را برای همگان به ارمغان بیاورد . یک دولتمرد زمانی موفق است که بتواند ، درک مناسبی از وضعیت داشته باشد و در کنار آن با شناخت و به کارگیری نخبگان ،  در جهت تدوین و اجرای برنامه ها با هدف رسیدن به منافع ملی اقدام نماید  و در این مسیر از کلیه امکانات و اختیارات خود بهره گیرد . اتحاد عامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن برنامه ها محسوب می شود و نباید اجازه داد با  معطوف نمودن افکار جامعه به حواشی ها ی بی مورد ، اتحاد جامعه دچار تزلزل شود. پس ملت ایران برای موفقیت ریاست جمهوری که زمانی کاندید گروهی بود و امروز رییس جمهور کشور است  باید در کنار ایشان بوده و مسیر اجرایی نمودن برنامه ها و سیاست های وی را  در چارچوب قانون اساسی  هموار سازد .

نویسنده : پاتریک ساهاکیان

فاضل موسوی از خلف وعده در کابینه روحانی می گوید.

فاطمه راکعی:چالش حضور زنان در کابینه دولت روحانی

طیبه سیاوشی شاه‌ عنایتی:حضور زنان در دولت

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here