تورم در خرداد 95 تک نرخی شد.

0
77
تورم تک نرخی شد.

تورم در خرداد 95 تک نرخی شد.

 

نرخ نورم کالا در سال 95 چقدر است؟

 

بر طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تورم خدمات مصرفی شهری و کالا  در ماه خرداد سال  1395 یک رقمی شد . نرخ تورم کالا  به ٩.٥  نزول کرد. شاخص کل قیمت  خدمات مصرفی شهری و کالا  (بر مبنای100=1390) طبق اطلاعات مرکز آمار ایران  در خرداد سال جاری عدد ٢٢٤.٢ را نمایش میدهد یعنی به نسبت ماه اردیبهشت 0.5 درصد افزایش یافته است.  تورم نقطه به نقطه 6.1 درصد است که به نسبت ماه قبلی که برابر 6.8 درصد بود کم شده است.
نرخ تورم شهری یا درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماهی که به خرداد منتهی شد در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 9.5% است که نسبت به ماه اردیبهشت سال 1394 که برابر 10/2 % بود ، کم شده است.

شاخص گروه عمده دخانیات، خوراکی ها و آشامیدنی‌ها به ٢٦٠.١ افزایش پیدا کرد یعنی به نسبت ماه قبل 0/1 % زیاد شده است. در ماه مورد بررسی شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»  به ٢٥٧/٤ افزایش پیدا کرد که نسبت به ماه قبل 1 درصد زیاد شد یعنی شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/8% افزایش پیدا کرده است. گروه خوراکی در واقع دارای نرخ تورم 7/5 درصد در 12 ماه بوده است. شاخص گروه عمده دخانیات، خوراکی ها و آشامیدنی‌ها  نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/2 % زیاد شده است  که درصد تغییرات گروه خوراکی ها در 12 ماهی که به خرداد 95 منتهی شد نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7/5 % است . این رقم در اردیبهشت سال 94 8/4 % بود. که امسال کاهش پیدا کرده است.

در خرداد ماه 1395 شاخص گروه عمده «خدمات  و کالاهای غیرخوراکی»  به  ٢١١.٨ رسید که نسبت به ماه اردیبهشت 0/3 % افزایش پیدا کرده است. مقدار افزایش شاخص گروه عمده ” خدمات  و کالاهای غیرخوراکی” نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ٦/٩ %  بوده و نرخ تورم  در 12  ماهی که به ماه خردادسال 1395 منتهی شده است نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ١٠/٤%  میباشد که نسبت به تورم 12 ماهه ای 11 درصد که به اردیبهشت سال 1394 منتهی شد کم شده است.

تورم در خرداد 95 تک نرخی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here