تصادف وحشتناک یک پژو206 با یک کامیون در کمربندی نوشهر-چالوس

0
67
تصادف کامیون و 206

یک تصادف در کمر بندی چالوس- نوشهر اتفاق افتاد. در این تصادف  که بین یک کامیون و یک پژو 206 رخ داد باعث شد یک نفر از افراد کشته شود و 4 نفر دیگر مصدوم شدند. تصادف بین 206 و کامیون در شب گذشته و در منطقه لتینگان اتفاق افتاد.

در حال حاضر یک نفر از مصدومان دارای وضعیت وخیمی میباشد و در یخش مراقبت های ویژه بستری میباشد. به نظر میرشد با توجه به کلیه مواردی که باید در طی سفر رعایت کرد هنوز هم عده ای نسبت به این تصادفات جاده ای بی تفاوت هستند و جان خود و بقیه مردم را به خطر می اندازند.

تصادف وحشتناک یک پژو206 با یک کامیون در کمربندی نوشهر-چالوس

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here