تصادف وحشتناک اتومبیل «فورد اج» با تریلی

0
43
تصادف فورد اج با تریلی در جاده انزلی رشت

در روز سه شنبه هفته گذشته یک ماشین “فورد اج” با یک تریلی تصادف کرد. در نتیجه برخورد تریلی و این اتومبیل که در رشت اتفاق افتاد 2 عدد سرنشین های ماشین فوت کردند و نفر سوم  به جراحتهای شدیدی دچار شد.

تصادف فورد اج با تریلی در جاده رشت به انزلی کنارآهن فروشی گسکری اتفاق افتاد. طبق گفته شاهدان سرعت خودرو فورد اج بسیار زیاد بوده که همین امر باعث میشود راننده کنترل ماشین را از دست بدهد. این ماشین از پشت به یک تریلی که بار رول ورق داشت تصادف کرد.دو نفر که کشته شدند و نفر سوم هم به بیمارستان آریای رشت برده شد.

طبق گفته آمنه اخلاقی حدود ساعت 4.5 بعد ظهر مردم تماس های مکرری میگرفتند و این تصادف را که در محور رشت انزلی اتفاق افتاده بود را گزارش میدادند. این محور به پیچ ساختمان معروف است. با وجود کمک های اورژانس دو جوان 20 ساله به علت برخورد شدید با تریلی فوت کردند و نفر سوم هم که تقریبا 20 ساله بود حال وخیمی دارد. در هنگام تصادف یکی از جوانها همان لحظه فوت کرده بود و ماموران نتوانستند جانش را نجات بدهند. در قسمت اورژانس بیمارستان هم یک نفر دیگر فوت شد. نفر سوم همچنان با حال وخیمی زنده است.

تصادف وحشتناک اتومبیل «فورد اج» با تریلی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here