ترشح کدام هورمون در زیبایی خانم ها موثر است؟

0
147
تاثیر استروژن در زیبایی خانم ها

تولید هورمون استروژن بیشتر در بدن زنان باعث میشود آنها پوست و موی بهتری داشته باشند. طبق تحقیقات محققان اسکاتلندی  جذابیت هر خانم با مقدار هورمون استروژنی که در بدنش تولید میشود ارتباط مستقیم دارد. برای اثبات این تحقیق  از قیافه خانم هایی که در این پروژه شرکت داشتند تصویربرداری شد. در هر مرحله تصویربرداری برای تشخیص میزان هورمون استروژن بدن آن خانم ها نمونه ادراری آنها در دست محققان قرار گرفت.

هورمون جنسی زنانه یا همان هورمون استروژن صفات زنانگی را در زنان ایجاد میکند.عوامل ارثی روی میزان استروژنی که در دوره هفت ساله بلوغ در بدن هر خانم تولید میشود تاثیر دارد. استروژن روی زیبایی زنان، رشد استخوانهای زنان و شکل گرفتن بافت های بدن تاثیر میگذارد.
اگر به فکر این هستید که زیبایی بیشتری داشته باشید شاید بخواهید میزان هورمون استروژن بدن خود را افزایش دهید اما باید بدانید با وجود اینکه میزان بالای این هورمون در بدن هر زن باعث زیبایی آن شود و جذابیت را افزایش دهد ولی باید بدانید برای رسیدن به جذابیت و زیبایی بیشتر نباید مقدار اضافی از این هورمون را دریافت کنید زیرا عوارض نامطلوب این هورمون را هنوز محققان کشف نکرده اند.

ترشح کدام هورمون در زیبایی خانم ها موثر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here