تجاوز راننده سرویس و دوستانش به دختر در باغ

0
49
خیانت راننده سرویس به دختر

دختری که با چشم گریان میگوید من چگونه با این بی آبرویی کنار بیایم و این رسوایی را برای مادرم تعریف کنم. چگونه به مادر زجرکشیده ام بگویم من توسط راننده سرویس کلاسم گول خوردم…

این دختر با حال گریان برای کارشناس اجتماعی کلانتری سجاد مشهد داستان را اینگونه تعریف کرد: آن مرد به عنوان سرویس برای رفتن به کلاسهای تقویتی من در نظر گرفته شده بود. او صبح ها بوق میزد و من با این صدا از خانه بیرون میزدم تا سوار شوم. البته تعداد دیگری از دوستانم هم در سرویس سوار میشدند. در طول رسیدن به کلاس با دوستان به گفتگو و خنده میپرداختیم. با نظر ما راننده صدای ضبط را بلند میکرد. من آخرین دختری بودم که از سرویس پیاده میشدم. وقتی در اتومبیلش با هم تنها میشدیم او از زمان مدرسه اش و خاطرات با دوستانش برای من با حسرت میگفت.

بعد از چندی احد به من گفت با هم برای ناهار بیرون شهر برویم. من هم با آوردن بهانه داشتن کلاس جبرانی با احد رفتم. او در ماشینش دائما با تلفن صحبت میکرد و به پشت خطی اش میگفت همه چیز حاضر است. احد گفت در باغ یکی از دوستانم میرویم تا با هم راحت باشیم. هنگام ورود به باغ 2 مرد دیگر هم بودند احد من را به آنها به عنوان عشق زندگی اش معرفی کرد. من که از این حرف خوشحال بودم دیگر چیزی نفهمیدم. یک ساعت بعد متوجه خیانت آنها شدم. احد به من گفت فیلم مرا گرفته و من گریه میکردم. 2 روز میگذرد که مدرسه نرفته ام.
پلیس در حال تحقیق میباشد.

لطفا فرزندان خود را به دست هر راننده ای نسپارید و به آنها آگاهی های لازم را بدهبد.

تجاوز راننده سرویس و دوستانش به دختر در باغ

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here