تاثیرات مخرب بحث بر بدن چیست؟

0
39
مدیریت خشم

تاثیرات مخرب بحث بر بدن چیست؟

امروزه در اثر فشارهای زندگی خصوصا فشارهای اقتصادی افراد دچار تنش میشوند و با هم به بحث و جدال میپردازند. اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که تحت فشار بحث و جدال هستید مطلب زیر را بخوانید.

بجث و جدالهای تنش زا و استرسی از عوامل محرکی هستند که میزان ابتلا به مشکلات فشار خون و بیماری های قلبی را در فرد  چند برابر افزایش میدهد.

به دنبال یک بحث و مشاجره فرد دچار استرس و فشار روحی میشود که در نتیجه زمینه برای پدید آمدن بیماری های جسمانی و روحی فراهم میشود. به گفته یک روانپزشک قسمتی از اختلالات روانپزشکی به خاطر بیماری های روحی و روانی میباشند که به علت محرکهای خارجی مانند خستگی زیاد، نفرت از شغل، مشاجره و بحث در فرد ایجاد میشود.

بحث و جدال با دیگران  از جمله عوامل محرک محیطی میباشد که بیماری های پنهان در فرد را بروز میدهد. به عنوان مثال فردی که بدبین است این حالتش آشکار میشود یا فرد بدبین تر میشود.

از جمله عواملی که باعث بروز اختلال های اضطرابی میشود بحث و مشاجره میباشد. در بیشتر موارد بیماری های خفیفی در اثر پرخاشگری ایجاد میشود و میتواند فرد را  به ترس های فوبیک مبتلا کند که در نتیجه فرد منزوی میشود و نمیتواند فعالیتهای اجتماعی انجام دهد یا حس انتقام جویی را در افراد بدبین ایجاد میکند.

کسانی که دچار وسواس هم هستند مشاجره سبب میشود وسواسشان بیشتر شود. مشاجره و بحث سبب میشود فازهایی از بیماری های اضطرابی در فرد آشکار شود. استرس داشتن دائمی فرد را از انجام کارهای روزمره اش باز میدارد.

افرادی که به افسردگی دچار میشوند دچار استرس میشوند و اگر عصبانی شوند استرسشان بیشتر میشود و با ادامه یافتن این حالت گوشه گیر شده و نسبت به خودشان و جامعه افکار منفی دارند.
در صورتی که افراد با کودکان و نوجوانان به مشاجره بپردازند  در آنها نوعی حس فرار از خانه، حس نا امنی ایجاد میشود و میتواند برایشان مشکل آفرین باشد. داد و فریاد زدن بر سر کودک میتواند او را به لکنت زبان دچار کند. بجث  و جدال با نوجوانان هم اثرات جبران نشدنی در آنها ایجاد میکند.

مشاجره با کسانی که بیماریهای قلبی و فشار خون دارند بیماری آنها را شدیدتر میکند. در واقع به تنهایی بحث و جدال باعث ایجاد هیچگونه بیماری نمیشود. همه این مشاجره را در زندگی تجربه میکنند. در واقع با توجه به روحیه افراد و طرز روبرو شدنشان با این بحث و جدال است که باعث بروز بیماری میشود.
اگر شرایط برای نوجوانان استرس زا باشد به علت اینکه از واقعیت برداشت درستی ندارند خشونت در انها تقویت میشود.

برای کنترل و مدیریت خشم چه باید کرد؟

برای مدیریت خشم  باید ابتدا نفس عمیق کشید، از محل هایی که احتمال ایجاد تنش در فرد میشود باید دوری کرد، قبل از هر کاری فکر کرد، برای کنترل خشم تمرین کرد، استراجت کرد، ورزش کرد، مثبت اندیش بود و مهارت های تمدد اعصاب را آموخت.
تاثیرات مخرب بحث بر بدن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here