به دام افتادن مسافر خوش اخلاق زنجان

0
21

 طبق گزارش سرویس حوادث جام نیـوز ، سرهنگ جعفری (جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان) گفت: مسافرخوش اخلاق که  5 راننده تاکسی را در3 روز گذشته مسموم کرده بود، به دام افتاد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان همچنین گفت  این مسافر 25 ساله سوار تاکسی شده و با صحبت ودرد دل با راننده ها آنها رابه خوردن یک آب میوه دعوت می کرده است. وی گفت:  این جوان  5 راننده را در داخل شهر زنجان با این روش مسموم کرده و پول ومدارک آنها را به سرقت برده است. سرهنگ جعفری افزود: با هشیاری یکی از رانندگان زنجان وتماس با پلیس 110 جوان خوش مشرب دستگیرشد. این سرهنگ از مردم خواست درهرشغل وصنفی که هستند به افرادی که شناختی ازآنها ندارند اعتماد نکنند.

به دام افتادن مسافر خوش اخلاق زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here