بریده شدن صورت نوزاد با تیغ جراحی هنگام سزارین

0
42
بریده شدن صورت نوزاد هنگام سزارین

قائم مقام وزیر بهداشت ایرج حریرچی درباره عکس منتشر شده از نوزاد با صورت زخمی در فضای مجازی گفت من از این اتفاق آگاهی کافی ندارم اما از این دست اتفاقات در اتاق زایمان به صورت اندکی در تمام دنیا دیده میشود.

حریرچی گفت این اتفاق هنگام سزارین با ابزار پزشکی بوجود آمده  که باید سزارین کاهش یابد و این موضوع فرهنگ سازی شود. برای جلوگیری از خطاها باید کادر درمانی به درستی آموزش دیده شوند و برای جلوگیری از این رخدادها اقدامات سیستماتیک و جامع باید انجام بگیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت همجنین افزود فرهنگ سازی زایمان طبیعی،ارتقا توانایی های فردی کادر جراحی و ارتقا آموزش تکنیک های جراحی از کارهایی است که از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری میکند.

بریده شدن صورت نوزاد با تیغ جراحی هنگام سزارین

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here